หมอยงเปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับสลับยี่ห้อกัน คุณสมบัติ 9 ข้อ

"หมอยง"เปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับสลับยี่ห้อกัน คุณสมบัติ 9 ข้อ

Publish 2021-06-18 12:28:54


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความ โดยระบุว่า 

ต้องการอาสาสมัครรับวัคซีน โควิด-19 สลับชนิดกัน

ในปัจจุบันการให้วัคซีนโควิด-19 ยังแนะนำให้วัคซีนชนิดเดียวกันทั้งเข็ม ที่ 1 และ 2

อาสาสมัครฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อด้วยเหตุผล บางคนฉีดแข็มแรกแล้วแพ้ จำเป็นต้องฉีดเข็มที่สองต่าง ชนิดกัน เช่น เข็มแรกฉีด Sinovac เข็มที่สองฉีดเป็น AstraZeneca

การให้วัคซีน 2 เข็ม ต่างชนิดกัน จะเป็นประโยชน์ ในกรณีที่วัคซีนขาดแคลน และต้องการฉีดเข็มแรกให้มากที่สุดไม่ต้องเก็บวัคซีนไว้เข็มที่ 2 และเมื่อมีวัคซีนเข็มที่ 2 อาจจะใช้ต่างชนิดกันได้

ดังนั้นการสลับเปลี่ยนวัคซีนจึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด ก่อนที่จะนำไปใช้จริง โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

โครงการนี้จึงจะขอรับสมัครอาสาสมัคร

มารับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ต่างชนิดกัน

โดยกลุ่มแรกจะฉีด เข็มที่ 1 เป็น Sinovac เข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca

อาสาสมัครฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อและอีกกลุ่มจะฉีดเข็มที่ 1 เป็น AstraZeneca เข็มที่ 2 เป็น Sinovac

และจะมีการบันทึกอาการข้างเคียงของวัคซีน และตรวจวัดภูมิต้านทานเป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการก่อนนำไปใช้จริง ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัคร และอยู่ในข้อบ่งชี้ในตารางข้างล่าง

อาสาสมัครฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ

สนใจคลิก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPULgx0Y1GrocVwEvposj4nf3NKSdOaA6i4XjoQP9TtyMTXQ/viewform?fbclid=IwAR0epwQ7Jhkav_hvZjk8-C5RAcZbzRr1KdhRxN29Iu5ZTwfQqVSXNlOwm_0ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน