สิ้นศิลปินแห่งชาติ พิมพ์ปฏิภาณ

สิ้นศิลปินแห่งชาติ พิมพ์ปฏิภาณ

Publish 2020-07-20 12:41:02


วันนี้ (20/07/2563) ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระบุว่า นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง (ดนตรีไทยสากล ) พ.ศ. 2560  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19  ก.ค.2563 เวลาประมาณ 14.00 น. เนื่องจากหัวใจล้มเหลว ที่ รพ.จุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กทม. สิริรวมอายุ 82 ปีโดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จะอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน มาร่วมพิธีรด ณ วัดบัวขวัญตำบลบางกระสอ . อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และจะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพในลำดับถัดไป ณ วัดบัวขวัญ . ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี. จังหวัดนนทบุรีสำหรับประวัตินายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ เกิดวันที่ 16 ก.พ.2481 ที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส พ.ศ. 2498 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนสันติราษฎรบำรุง  กทม.  พ.ศ. 2501  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่โรงเรียนพาณิชย์การธนบุรี ระหว่างที่กำลังศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ฝึกการเล่นดนตรีอยู่ในวงโยธวาทิตของโรงเรียน และได้หัดเรียนเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือ “ปิคโคโล่” ต่อมาได้ร่วมบรรเลงกับวงแตรวงของโรงเรียนขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง ได้มีโอกาสเรียนดนตรีในระดับที่สูงขึ้นจากครูผู้สอนจากวงดุริยางค์ ของกรมตำรวจ พ.ศ. 2499  ก็ได้ศึกษาด้านดนตรีที่สูงขึ้นกับอาจารย์อาวุธ เมฆเรียบ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนทางด้านดนตรีของโรงเรียนพณิชย์การพระนครด้วย ในระหว่างที่ศึกษาได้มีโอกาสเล่นดนตรีในงานแสดงต่างๆ และต่อมาได้สมัครเรียนด้านการเรียบเรียงเสียงประสานกับอาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ปทุมวัน รุ่นแรกอีกด้วย

ต่อมา พ.ศ. 2505-2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงดนตรีร่วมกับนักดนตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ได้ร่วมเล่นแซกโซโฟน ในวงดนตรี TU.Band ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย และเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมเล่นดนตรีแซกโซโฟน ด้วยเป็นผู้ที่มีใจร่าเริง แจ่มใสและมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ และสามารถพูดภาษามลายู (ยาวี) ได้อย่างคล่องแคล่ว และออกเสียงได้อย่างชัดเจน จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่นายพิมพ์ปฏิภาณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแต่งเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน โดยใช้วิธีการสร้างแนวทำนองให้สอดคล้องกับ คำร้อง เนื้อหาและความหมายของเพลง รวมทั้งใช้เทคนิคแบบดนตรีสากลและเลือกใช้เครื่องดนตรีได้อย่างเหมาะสมสื่อถึงอารมณ์ของเพลงได้อย่างไพเราะ ผลงานประพันธ์ เช่น เพลงแม่สาย เพลงพะวงรัก เพลงเทพธิดาดอย เพลงโชคดีที่มีในหลวง เพลงสมเด็จย่าของชาวไทย เพลงพุทธานุภาพ เพลงมหาราชินี เป็นต้น พิมพ์ปฏิภาณ ยังคงสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้สร้างห้องบันทึกเสียง เป็นที่ถ่ายทอด ให้ความรู้และเทคนิคในการร้องเพลงให้แก่นักร้องและผู้ที่มาบันทึกเสียง ทั้งยังควบคุม การฝึกฝนร้องเพลงให้กับกลุ่มที่มาร้องเพลงประสานเสียงสร้างศิลปินลูกกรุงหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พ.ศ. 2560

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน