สิ้นศิลปินแห่งชาติ พินิจ สุวรรณะบุณย์

สิ้นศิลปินแห่งชาติ พินิจ สุวรรณะบุณย์

Publish 2019-05-30 18:38:29


วันนี้ (30/05/2562) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการศิลปะของประเทศ โดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์ ต้องสูญเสียศิลปินชั้นครู ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบประยุกต์ศิลป์  คือ  นายพินิจ  สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) พุทธศักราช  ๒๕๓๖ ที่จากไปด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลาประมาณ ๐๔.๑๐ น. สิริอายุรวม ๙๓ ปี โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๗  วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร และกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)  และมีกำหนดสวดจนถึงวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ (เว้นวันที่ ๓ มิ.ย.) เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศาลา ๑๗  วัดหัวลำโพง  ซึ่งญาติจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา  ๑๐๐  วัน  โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป

อธิบดี สวธ. เผยต่อว่า ในส่วนของการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทสำหรับประวัติของนายพินิจ  สุวรรณะบุณย์  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์)  พุทธศักราช  ๒๕๓๖  เกิดเมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๔๖๙  ท่านเป็นนักออกแบบประยุกต์ศิลป์อาวุโสคนสำคัญ  ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและการออกแบบ  ท่านได้อุทิศตนให้กับงานศิลปะและการออกแบบอย่างได้ผลดี  นอกจากมีความสามารถในการสร้างสรรค์แล้ว  ท่านยังทำหน้าที่ในการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีอย่างต่อเนื่อง  ออกแบบเหรียญตรา  เครื่องหมาย   ซึ่งใช้ในพระราชพิธีและในงานของราชการที่สำคัญเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งเขียนภาพและคัดเลือกจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเพื่อการตกแต่งและงานอนุรักษ์  

นอกจากนี้ อาจารย์พินิจ  สุวรรณะบุณย์ ยังได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานศิลปะในการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีอย่างต่อเนื่อง  และออกแบบงานประยุกต์ศิลป์มาเป็นเวลาอันยาวนานกว่า ๕๐ ปี  ซึ่งท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ดำรงตนด้วยคุณธรรม  ยังประโยชน์แก่สังคม เป็นศิลปินที่อยู่ในคุณงามความดี เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามสืบสาน  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์  (การออกแบบประยุกต์ศิลป์)  พุทธศักราช ๒๕๓๖ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน