สรุปสถานการณ์ โควิด-19 รอบโลก ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

Publish 2020-07-07 23:54:28


สรุปสถานการณ์โควิด-19 รวมยอดผู้ติดเชื้อสูงสุด รวมถึงยอดผู้เสียชีวิต ในรอบวัน ของรอบโลก และ สรุปยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มีดังนี้

 

 

ไทยนำเข้าผู้ติดเชื้อใหม่ 0 ราย

ไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ 0 ราย ยอดคงเดิมที่ 3,195 ราย ขณะที่รักษาหาย 3,072 ราย เหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ 65 ราย และยอดเสียชีวิตคงเดิมที่ 58 ราย

เปิดหลักเกณฑ์ โครงการกำลังใจ มาตรการเที่ยวปันสุข

โครงการกำลังใจ มาตรการเที่ยวปันสุข เริ่มลงทะเบียน 15 ก.ค. นี้ โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน และ 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

เงินเยียวยาเกษตรกร เตรียมโอนให้พรุ่งนี้เพิ่ม

“เงินเยียวยาเกษตรกร” ธ.ก.ส. เตรียมโอนให้พรุ่งนี้เพิ่มสำหรับกลุ่มแจ้งบัญชีใหม่

ซื้อ-เช่า ที่ดินนิคมลดฮวบ โควิดพ่นพิษ

“กนอ.” เผยข้อมูลการเช่า-ซื้อที่ดินนิคมอุตสาหกรรมฮวบ เหตุโควิดทำพิษหนัก

 

สหรัฐฯ ติดเชื้อทะลุ 3 ล้านราย

สหรัฐฯ มียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 3 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 1.3 แสนราย (4.37%) และรักษาหายกว่า 1.3 ล้านราย (43.59%)

 

ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด

ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 11,772,300 ราย

เสียชีวิต 541,520 ราย หรือประมาณ 4.60%

รักษาหาย 6,767,333 ราย หรือประมาณ 57.49%

 

จำนวนประเทศที่ติดเชื้อ

ติดเชื้อทั้งหมด 215 ประเทศ และเขตปกครองพิเศษ

 

10 ประเทศ ที่มียอดผู้ติดเชื้อฯ สูงสุด

สหรัฐอเมริกา 3,041,129 ราย (132,993)

บราซิล 1,626,071 ราย (65,556)

อินเดีย 723,185 ราย (20,198)

รัสเซีย 694,230 ราย (10,494)

เปรู 305,703 (10,772)

สเปน 298,869 ราย (28,388)

ชิลี 298,557 (6,384)

สหราชอาณาจักร 285,768 ราย (44,236)

เม็กซิโก 261,750 ราย (31,119)

อิหร่าน 245,688 ราย (11,931)

 

สรุปยอดประเทศไทย

ไทย อยู่อันดับที่ 99

ติดเชื้อ 3,195 ราย

เสียชีวิต 58 ราย

รักษาหาย 3,072 ราย