TIP  มอบเจลแอลกอฮอล์ #ห่วงใยเป็นที่สุด สู้ภัยไวรัสโควิด – 19

TIP มอบเจลแอลกอฮอล์ #ห่วงใยเป็นที่สุด สู้ภัยไวรัสโควิด – 19

Publish 2020-04-30 11:48:52


          ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  วิชชุดา  ไตรธรรม    ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย   มอบเจลแอลกอฮอล์ #ห่วงใยเป็นที่สุด สู้ภัยโควิด – 19   ให้กับ พล.ต.ต.ปิยะ  ต๊ะวิชัย  รอง  ผบช.น. เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน สำหรับทำความสะอาด ให้มีความปลอดภัย ลดโอกาสการติดเชื้อ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามโครงการ ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม ณ ทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ พระราม 3