สูญเสียศิลปินแห่งชาติ  แมนรัตน์  ศรีกรานนท์  สมาชิกวง อส.วันศุกร์

สูญเสียศิลปินแห่งชาติ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ สมาชิกวง อส.วันศุกร์

Publish 2018-09-06 11:04:38


นับเป็นความโศกเศร้าต่อครอบครัว ศรีกรานนท์และบุคลลรอบข้าง เมื่อนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เผยว่าตนได้รับข่าวร้ายจากครอบครัวศรีกรานนท์ว่า เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ปี 2535 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันที่ 5 กันยายน ณ บ้านพักเลขที่ 51 ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สิริอายุ 90  ปี 

 

 โดยทางครอบครัวกำหนดตั้งศพสวดอธิษฐาน ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน ณ โบสถ์วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 19.00 น. และจัดพิธีฝังส่งวิญญาณ ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ สุสานศานติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ทั้งนี้ สวธ.มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

 

 

สำหรับประวัติของ ร.ต. ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ หรือชื่อเดิม เรมอนด์ ซีเกร่า ( Reimondo Amato de Sequeira ) เป็นนักดนตรีลูกครึ่งชาวไทย-โปรตุเกส เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2471 เป็นสมาชิกวง อส.วันศุกร์ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีสากล ในปี พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้บริหารโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ศาสตราจารย์พิเศษ แมนรัตน์ ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญชั้นสูงด้านดนตรีสากลโดยเฉพาะเปียโน ได้แสดงฝีมือจนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏยกย่องของบุคคลทั่วไป  

  

ขณะที่ผลงานประพันธ์เพลงนั้นมีมากกว่า 100 เพลง เพลงที่มีชื่อเสียง ได้แก่ รักเอย ชั่วฟ้าดินสลาย จับปูดำขยำปูนา รักลวง จากยอดดอย ฯลฯ เป็นศิลปินคนแรกที่นำหลักสูตรการเรียบเรียงเสียงประสานเข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย นักเรียบเรียงเสียงประสานปัจจุบันส่วนใหญ่ เป็นลูกศิษย์ที่เคยศึกษากับท่านมาก่อน และท่านยังอุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อวงการดนตรีสากลของไทย 

โดยการเขียนตำราการเรียบเรียงเสียงประสาน เป็นกรรมการและที่ปรึกษาเพื่อประโยชน์ต่อวงการดนตรีมากหลายคณะ และช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะด้านวิชาการ การเรียน การสอนโดยได้สร้างสรรค์งานเป็นผู้ให้ความรู้ต่างๆ ให้กับทุกสถาบัน ทุกหน่วยงาน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2535 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน