5 ธันวาคม 2561 เริ่มจำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกวันชาติ 2561

5 ธันวาคม 2561 เริ่มจำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกวันชาติ 2561

Publish 2018-12-03 10:01:24


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกวันชาติ

 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกวันชาติ โดยมีชนิดราคา จำนวนพิมพ์ ขนาด วิธีการพิมพ์ สี บริษัทผู้พิมพ์ และลักษณะดังต่อไปนี้

ชนิดราคา จำนวน ๕ บาท ๕๐๐,๐๐๐ ดวง ขนาด ๓๐ x ๔๘ มม. (วัดจากรอยปรุถึงรอยปรุ)

วิธีการพิมพ์ ลิโธกราฟี่

สี พิมพ์เป็นสีหลายสี

บริษัทผู้พิมพ์ บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย

ลักษณะ ภายในตราไปรษณียากรเป็นภาพโน้ต และเนื้อเพลงชาติไทย ด้านบนมีคำว่า “เพลงชาติ วันชาติ NATIONAL DAY” ประกอบภาพธงชาติไทย และด้านล่างมีคำว่า 

 

 

ทั้งนี้ ให้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ลงชื่อ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

 โดยวันชาติของไทยนั้นเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดเป็นวันที่ ๒๔ มิถุนายน อันเป็นวันที่คณะราษฎรก่อการปฏิวัติสยามใน พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ และเริ่มงานฉลองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงเปลี่ยนไปเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ตามอย่างประเทศราชาธิปไตยอื่น ๆ  ปัจจุบันตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี

สำหรับตราไปรษณียากรที่ระลึกวันชาติ ได้ออกชุดแรกไปเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒ ซึ่งถือเป็นวันชาติในขณะนั้นจนกระทั่ง ๗๘ ปีต่อมาในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปรษณีย์ไทยได้ออกตราไปรษณียากรที่ระลึกวันชาติครั้งที่ ๒ ในประวัติศาสตร์ โดยเปลี่ยนจากที่เคยออกแสตมป์ทุกปีในชุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นชุดวันชาติแทน เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสำคัญ ๓ ประการ คือ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และยังเป็นวันหยุดราชการด้วย แสตมป์เป็นภาพแผนที่ประเทศไทยสีเหลืองทอง พร้อมพื้นหลังเป็นภาพเงาของพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ของเหล่าวีรกษัตริย์ไทย ตลอดจนวีรชนผู้กล้าในอดีตที่มีส่วนสำคัญร่วมสร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นจวบจนปัจจุบัน

 

 

สำหรับรูปแบบของตราไปรษณียากรที่ระลึกวันชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้นประกอบด้วย ๗ วีรกษัตริย์ไทยในอุทยานราชภักดิ์ อนุสาวรีย์วีรสตรีไทย ได้แก่ ท้าวสุรนารี ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก วีรชนค่ายบางระจัน และอนุสาวรีย์ยุวชนสยาม ล้อมรอบด้วยกรอบลายธงไตรรงค์แสตมป์ใช้เทคนิคปั๊มฟอยล์ทองบนแผนที่ประเทศไทย เพื่อสื่อความหมายถึงดินแดนขวานทองที่ได้ดำรงความเป็นชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ชนิดราคา ๕ บาท (เต็มแผ่น ๑๐ ดวง) 

 

 

ที่มา ราชกิจานุเบกษา

ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

;