ด่วนที่สุด!! สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แนะเรื่องการแต่งกายในช่วงเดือนกรกฎาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว!!

ด่วนที่สุด!! สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แนะเรื่องการแต่งกายในช่วงเดือนกรกฎาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว!!

Publish 2018-06-07 17:17:31


วันที่ 7 มิ.ย. 61 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าด้วยได้มีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามายังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเชิญชวนให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในช่วงเดือนกรกฎาคม นั้น

 ขอเรียนว่า พี่น้องประชาชนสามารถนำเสื้อผ้าโทนสีเหลืองที่มีอยู่แล้วมาแต่งกายได้ตามอัธยาศัย ประกอบในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสามารถแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาวได้ตามประเพณีนิยมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน