พักโทษ “กำนันเป๊าะ” ไม่เอี่ยวดีลการเมืองกับพรรคพลังชล ยธ.แจงป่วยมะเร็งลำไส้ระยะ 4  จริง เข้าเงื่อนไขพักโทษหลังจำคุกแล้ว 1 ใน 3

พักโทษ “กำนันเป๊าะ” ไม่เอี่ยวดีลการเมืองกับพรรคพลังชล ยธ.แจงป่วยมะเร็งลำไส้ระยะ 4 จริง เข้าเงื่อนไขพักโทษหลังจำคุกแล้ว 1 ใน 3

Publish 2018-01-15 11:43:08

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงกระแสวิจารณ์ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เจรจาทางลับกับนักการเมืองกลุ่มชลบุรี เพื่อขอให้สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ฯ เป็นนายกฯ โดยแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขทางคดีของนายสมชาย คุณปลื้ม หรือกำนันเป๊าะ ว่า การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นช.สมชาย  นั้น เป็นการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นักโทษทุกคนมีสิทธิได้รับโดยที่ไม่มีวาระซ่อนเร้น โดยนายสมชายต้องโทษอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตำรวจ เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม กระทำผิดรวม 2  คดี  ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกรวม 28  ปี 4  เดือน ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษรวม 3  ครั้ง (ปี 2558 และปี 2559  2 ครั้ง)  เหลือกำหนดโทษครั้งหลังสุด 10 ปี 18 เดือน 20 วัน  ต้องโทษจำคุกมาแล้ว 4 ปี 9  เดือน 25  วัน เหลือโทษจำคุก 6  ปี 8  เดือน 25  วัน
นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า นายสมชายมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70  ปีขึ้นไป เป็นนักโทษเด็ดขาด ชั้นเยี่ยม ต้องจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ใน 3  ของกำหนดโทษครั้งหลังสุด มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาด และอาการอยู่ในระยะอันตรายอาจถึงแก่ความตาย โดยป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ และแพร่กระจายไปที่ปอดระยะที่ 4  ทำให้มีอาการปอดบวม บางครั้งหยุดหายใจต้องให้ออกซิเจน เพื่อช่วยหายใจ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องต้องเสียชีวิต คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าอาการเจ็บป่วย  ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยมีแพทย์ของทางราชการ 2 ท่าน รับรองอาการป่วย สภาพร่างกายไม่เอื้อต่อการกระทำผิดซ้ำ ปัจจุบันมีอายุ 80  ปี และอยู่ในสภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้


โฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวต่อว่า กรมราชทัณฑ์ได้ประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษ ครั้งที่ 2/22561 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 60  คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดชายสมชาย  และเมื่อวันที่  14 ธ.ค. 60 รมว.ยุติธรรมได้อนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ  โดยได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจะไปพักอาศัยอยู่กับนางสาวจิราภรณ์  คุณปลื้ม บุตรสาวอายุ 49 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องปฏิบัติตนตามเงื่อนไขการคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติจนกว่าจะพ้นโทษ ซึ่งมีระยะการคุมประพฤติ 6  ปี 8  เดือน 25  วัน ส่วนจำนวนครั้งหรือความถี่ในการรายงานตัวนั้นให้เป็นไปตามที่พนักงานคุมประพฤติกำหนดติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จันทรา