รบ.ปลื้มแม่ค้าแห่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ 1.2 แสนราย พบคนจน 1.3 หมื่นรายต้องการอาชีพสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว

รบ.ปลื้มแม่ค้าแห่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ 1.2 แสนราย พบคนจน 1.3 หมื่นรายต้องการอาชีพสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว

Publish 2017-12-04 15:10:51

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยหลังจากเปิดรับลงทะเบียนพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน และผู้มีรายได้น้อย เพื่อเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 10-30 พ.ย.60 ปรากฎว่า มีผู้มาลงทะเบียน 1.2 แสนราย ซึ่งเป็นจำนวนที่ถือว่าตามเป้าหมาย เพราะมีผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียน 1.3 หมื่นราย และมีผู้ที่ไม่เคยค้าขายมาก่อนถึง 2 หมื่นราย ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
สำหรับผู้ที่ไม่เคยค้าขายมาก่อนในจำนวน 2 หมื่นราย ทางรัฐบาลจะมีการอบรมก่อนที่จะให้ค้าขายจริง เพื่อให้ความรู้เชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ระบบบัญชี และเทคนิคการขาย โดยกลุ่มเป้าหมายของรัฐบาล เช่น กลุ่มเกษตร ผู้มีรายได้น้อย หาเร่แผงลอย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย
 ทั้งนี้ ในวันที่ 5 ธ.ค.60 จะมีการเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 6,500 แห่ง ภายใต้ชื่อ ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค.60 บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล
ส่วนสินค้าที่จำนำมาจำหน่ายสูงสุดเป็นสินค้าเกษตร ทั้งสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรอินทรีพย์ และผักปลไม้ปลอดภัย รวม 6.3 หมื่นราย , สินค้าอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า สินค้าชุมชน รวม 3.1 หมื่นราย และอาหารพน้อมรับประทาน ข้าวแกง จำนวน 2.8 หมื่นราย โดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงจัดเป็นตลาดประชารัฐ 9 ประเภท
นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติ(กคช.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังมีความประสงค์ที่จะเปิดตลาดประชารัฐอีก 1 ประเภท ซึ่งเป็นประเภทที่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายสร้างอาชีพ ทำให้เกิดรายได้นำไปดำรงชีวิตประจำวันและดูแลครอบครัวต่อไป


///
จันทรา ส่องแสง
///ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จันทรา

ติดตามข่าวอื่นๆ