รัฐบาล สานฝันสร้างเวนิสเอเชีย !!  เดินหน้าขยายเวลาแผนพัฒนาคลองแสนแสบจาก 2 ปีเป็น 5ปี

รัฐบาล สานฝันสร้าง"เวนิสเอเชีย" !! เดินหน้าขยายเวลาแผนพัฒนาคลองแสนแสบจาก 2 ปีเป็น 5ปี

Publish 2017-11-13 15:22:46

ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ อีกเรื่องกับโครงการพัฒนาคลองแสนแสบใสสะอาด   เพื่อให้เป็น"เวนิสเอเชีย" ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าดำเนินการภายในระยะเวลา 2 ปี ล่าสุดในการประขุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ขยายระเวลาออกเป็น 5 ปี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน

ซึ่งตามโครงการพัฒนาคลองแสนแสบ มุ่งเน้นที่จะปรับปรุงทัศนียภาพริมสองฝั่งคลอง เริ่มจากการพัฒนาสภาพน้ำให้มีความใสสะอาด ไร้กลิ่นเหม็น และมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยจากการสำรวจคลองแสนแสบที่มีคุณภาพน้ำสกปรกมากที่สุด และน้ำส่งกลิ่นเหม็น คือคลองแสนแสบช่วงรามคำแหง-คลองตัน ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยริมคลองหนาแน่น มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลอง 

 

 โดยนำกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งน้ำเสีย ขยะลงคลอง รวมทั้งนำมาตรการทางกฎหมายมีจัดการผู้ที่ทำให้คลองเกิดปัญหาเน่าเสีย


ทั้งนี้ แผนการพัฒนาคลองแสนแสบมีทั้งหมด 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย จากช่วงถนนวิทยุ ถึงคลองตัน วงเงิน 108 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการพร้อมประมูลในเดือนพฤษภาคม 2561 2.โครงสร้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม วงเงิน 320 ล้านบาท ในเขตห้วยขวางอยู่ระหว่งการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 

3.โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรีระยะที่ 2 ปัจจุบันเข้าสู่การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จากนี้จะใช้เวลาดำเนินการและเริ่มก่อสร้างจริงในช่วงปี 2563 4.โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก รวบถึงระบบปรับปรุงน้ำเสียคลองแสนแสบถึงประตูระบายน้ำหนองจอก วงเงินรวม 360 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในอีก 2 ปี ซึ่งจะทำให้คลองแสนแสบมีระบบเขื่อนป้องกันประชาชนและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในคลองได้ และ 5.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมใยเหล็กช่วงสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงคลองตัน วงเงิน 112 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบรายละเอียดคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2562

 

 

 

 


 

 

 


สำหรับแผนขุดลอกคูคลองแสนแสบ จะแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกขุดลอกคลองครุ คลองลำเกร็ด ถึงคลองแสนแสบ และระยะที่สองเป็นแผนขุดลอกคลองครุถึงคลองบางชัน ทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียด เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในลำดับต่อไป 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย