ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ..อีกข้อกังวลใจของรัฐบาล

ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ..อีกข้อกังวลใจของรัฐบาล

Publish 2017-10-21 11:50:02

ดูจะเป็นข้อกังวลใจเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติตามร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ..


ล่าสุดพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นาย วิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาศึกษา ปรับแก้ถ้อยคำและนำข้อสรุปเสนอต่อครม.อีกครั้งว่ามีประเด็นใดที่สามารถปฏิบัติได้ หรือ ครม.ควรมีข้อสังเกตอย่างไร หลังจากนั้นจะได้ส่งให้ศาลและองค์กรอิสระ ในฐานะที่เป็นหน่วยถูกบังคับใช้ไปพิจารณาปรับแก้ไขร่างดังกล่าวต่อไปทั้งนี้ ร่างมาตรฐานดังกล่าวจัดทำตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 219 ที่บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ทั้งนี้บทเฉพาะกาลมาตรา 276 กำหนดให้ต้องทำภายใน 1 ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 


ซึ่งอาจจะเป็นเพราะบทบัญญัติ ที่ทำให้ตีความได้กว้างเกินไป จนอาจะเกิดปัญหาในการบังคับใช้. กับส.ส  ส.ว. กรรมการบริหารพรรคการเมือง และครม.ในอนาคต


ประกอบกับสถานภาพและปัจจัยในการทำงานของศาล รวมถึงองค์กรอิสระ ส.ส. ส.ว.และครม.มีปัจจัยแตกต่างกัน ทำให้การกำหนดข้อห้ามในร่างมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวสวนทางกับธรรมชาติการทำงานของฝ่ายการเมือง

อาทิร่างดังกล่าวกำหนด ข้อห้ามรับของที่มีผู้ให้เนื่องในโอกาสงานประเพณี สวนทางกับกฎหมาย ป.ป.ช.ที่ให้รับของขวัญได้ไม่เกิน 3,000 บาท หากเป็นกรณี ครม.ลงพื้นที่มีคนเอาผ้าขาวม้ามาผูกเอว หรือนำกระเช้าดอกไม้มาให้ แม้ราคาไม่ถึง 3,000 บาท อาจเข้าข่ายผิดร่างมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวได้

ที่สำคัญ เกรงว่าในวันข้างหน้าถ้าปล่อยไปแบบนี้อาจเป็นเหตุให้มีการร้องเรียน เพื่อให้นายกฯและรมต.พ้นสภาพ
อาจจะทำให้กลายเป็นปมการเมืองที่สำคัญในอนาคตได้

 

////ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย