คนไทยซาบซึ้งใจทั้งแผ่นดิน!!! "พระมหากษัตริย์จิกมี-สมเด็จพระราชินี" เตรียมเสด็จฯร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Publish 2017-10-11 11:40:20

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ที่จะจัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันถวายพระเพลิง โดยทางคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

 

 

ทั้งนี้ ทางโฆษกประจำสำนักพระราชวังแห่งภูฏานได้แจ้งว่า สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุกแห่งภูฏาน จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560
ในคราที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุกแห่งภูฏาน ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพแล้วครั้งหนึ่ง และต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระราชชนนีเชริง ยังดน พระราชชนนีของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งพระราชอาณาจักรภูฏาน และสมเด็จพระราชชนนีซังเกย์ โชเดน วังซุก พระมาตุจฉาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งพระราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระรางวงศ์ภูฏาน ทรงวางพวงมาลาพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักราชเลขาธิการ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และทรงมีพระราชหัตถเลขาแสดงความเสียพระราชหฤทัย

 

 


สำหรับการเสด็จมา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุกแห่งภูฏาน นำความซาบซึ้งใจให้กับประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก เพราะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงรักและเคารพ และยึดถือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ประเทศภูฏานยังมีมิตรไมตรีที่ดีต่อประเทศไทยอีกด้วย

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย

ติดตามข่าวอื่นๆ