ภาพนี้สื่อความหมายได้ดี!!!เรื่องเล่าจากเด็กช่าง เห็นภาพแล้วไปฟังกันเอา...สงสัยต้องเปลี่ยนความหมายของตำรวจใหม่ในวิกิพีเดีย!(รายละเอียด)

ภาพนี้สื่อความหมายได้ดี!!!เรื่องเล่าจากเด็กช่าง เห็นภาพแล้วไปฟังกันเอา...สงสัยต้องเปลี่ยนความหมายของตำรวจใหม่ในวิกิพีเดีย!(รายละเอียด)

Publish 2017-08-29 15:59:42

วันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา ในเฟซบุ๊ก โนช'ช อิสระ โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า...

จะเล่าห้ฟังผมขับรถไปจอดที่ถนนคนเดินขุนหาญตำรวจก็ขับรถมา
ตำรวจ:มึงจะหนีไปไหนเปิดกระเป๋าสิมีอะไร
ผม:เปิดกระเป๋าในกระเป๋ามีตะไบ
ตำรวจ:เปิดอีกช่องสิ
ผมเปิดมีถุงมือผมพูดว่าเนี้ยถุงมือ
ตำรวจ:มึงจะร้อนตัวทำไม่!!
ตำรวจบีบคอผมผลักไปข้างหลัง
แล้วค้นตัวให้เปิดเบาะรถไม่มีอะไรผิดตำรวจก็ขับหนีไป
บีบคอผมทำไม่คับไม่เข้าใจ #แชร์ได้
#ตำรวจขุนหาญ
ตำรวจจราจรไทย

1.รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
2.ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
4.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
5.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6.ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
7.ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตาม (1)(2)(3)(4) หรือ (5)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย