รู้แล้วรีบบอกต่อ!! โรงพยาบาลจุฬาฯ เปิดตรวจสุขภาพ ฟรี เนื่องในวันแม่ (รายละเอียด)

Publish 2017-08-10 05:59:07

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 12.00 น. ณ อาคาร ภปร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 12.00 น. ณ อาคาร ภปร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้บริการตรวจสุขภาพ และสมรรถภาพร่างกายกับประชาชนทั่วไป อาทิ ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด (400 ราย) สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูง ต้องงดน้ำและอาหาร, ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (60 ราย)

ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) (200 ราย), ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น (200 ราย), ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (200 ราย), ตรวจความหนาแน่ของมวลกระดูก และให้คำปรึกษาสตรีวัยทอง (200 ราย), บริการนวดบ่า ไหล่ (60 ราย), ตรวจหู (150 ราย), ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และความดันลูกตา (200 ราย), ขูดหินปูน (60 ราย) เป็นต้น รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้คำปรึกษาโดยบุคลากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชน เช่น แพทย์ พยาบาล นักสุขศึกษา นักโภชนาการ เภสัชกร ทันตแพทย์ และบุคลากรในทีมสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านในราคาพิเศษ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนเข้ารับบัตรคิวการตรวจเฉพาะรายการที่รับจำนวนจำกัดได้ด้วยตนเองบริเวณหน้าอาคาร ภปร ชั้นล่าง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 02-256-4000, 02-256-5487
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล

ติดตามข่าวอื่นๆ