สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่๙ โปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ #ทรงพระเจริญ

"สมเด็จพระราชินี" ในรัชกาลที่๙ โปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ #ทรงพระเจริญ

Publish 2017-07-25 19:35:51

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีรายงานว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีความว่า"สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

         
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

         
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

         
เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"

 


ขอบคุณที่มา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน