ดันจนได้!! ก.คมนาคม เตรียมพิจารณาสร้างสนามบินใหม่ พังงา-ลำพูน เพื่อรองรับประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น

Publish 2017-07-18 12:53:14

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เผยว่า ตามที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีการมอบหมายให้ กพท. ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ ระยะ 20 ปี เพื่อปรับปรุง และขยายสนามบิน และการสร้างสนามบินแห่งใหม่ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะนี้ได้นำผลการศึกษารายงานกับที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือนแล้ว แต่ผลการศึกษาดังกล่าวนี้ยังไม่สมบูรณ์ 100% โดยคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ก่อนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอกลับมายังคณะกรรมการการบินพลเรือนเพื่อพิจารณาอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้

 ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า มีท่าอากาศยานหลายแห่งในต่างจังหวัดต้องเร่งขยายสนามบิน เช่น นครศรีธรรมราช ขอนแก่น กระบี่ อุดรธานี เชียงใหม่ และภูเก็ต เพราะปริมาณผู้โดยสารมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ถ้าหากไม่มีการขยายสนามบิน จะไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ ทั้งนี้จากการตรวจสอบสนามบินทุกแห่งยังสามารถขยายพื้นที่ได้อีก ยกเว้นเพียงสนามบินเชียงใหม่ และสนามบินภูเก็ตเท่านั้นเพราะมีพื้นที่ค่อนข้างแออัด ไม่สามารถขยายสนามบินได้อีกแล้ว  จึงพิจารณาที่จะสร้างสนามบินใหม่ในพื้นที่อำเภอ หรือจังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงแทน

 


โดยในส่วนของสนามบินภูเก็ตนั้น ได้พิจารณาพื้นที่ในเขต จ.พังงา เป็นพื้นที่เพื่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างสนามบิน จ.พังงา ของบริษัท การบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่จะใช้ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กว่า 2,000ไร่ และในส่วนของสนามบินเชียงใหม่ ได้พิจารณาพื้นที่ในอำเภอแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ หรือพื้นที่ในเขต จ.ลำพูน แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะต้องรอให้ผลการศึกษาเสร็จสมบูรณ์ก่อน และกว่าจะได้เริ่มสร้างสนามบินคงอีกประมาณ 6-7 ปีต่อไป

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน