ไม่ต้องง้อรอเติมแก๊ส !! รัฐเตรียมเปิดจดทะเบียน TAXI OK และ TAXI VIP ปลอดภัย สะดวก เครื่องมืออำนวยความสะดวกเพียง คาดปีหน้าพร้อมวิ่งกว่า 8 หมื

ไม่ต้องง้อรอเติมแก๊ส !! รัฐเตรียมเปิดจดทะเบียน TAXI OK และ TAXI VIP ปลอดภัย สะดวก เครื่องมืออำนวยความสะดวกเพียง คาดปีหน้าพร้อมวิ่งกว่า 8 หมื

Publish 2017-07-05 14:58:16

สืบเนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะปัญหาที่รถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร อีกทั้งประเทศไทยไม่มีกฎหมายรองรับการใช้บริการอื่น เช่น อูเบอร์ แกร็บ  รัฐบาลจึงมีโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP เพื่อยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทย โดยการติดตั้งระบบจีพีเอส พร้อมเครื่องบ่งชี้คนขับ กล้อง CCTV ปุ่มฉุกเฉินเตือนภัย จอแสดงข้อมูลดิจิตอล รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแลพฤติกรรมของผู้ขับรถในลักษณะออนไลน์ พร้อมออกแบบระบบเรียกใช้บริการด้วยแอปพลิเคชัน DLT TAXI OK เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการรถแท็กซี่ และสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ให้แก่ประชาชน โดยรถที่ใช้ในโครงการนี้จะมีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะรถสูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานว่า ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงการให้บริการของแท็กซี่สาธารณะ ในโครงการแท็กซี่ TAXI OK และ TAXI VIP ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกองทัพบก เพื่อบริหารจัดการการให้บริการ โดยแท็กซี่ในโครงการนี้จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนพ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า จากนี้ไปกระทรวงคมนาคม โดยกรมการบนส่งทางบก จะออกกฎกระทรวงรองรับการให้บริการแท็กซี่ในโครงการนี้ เชื่อว่าจะได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการ คาดว่ากฎกระทรวงจะประกาศใช้ในเดือนกันยายนนี้ จากนั้น จะเปิดให้ผู้ประกอบการมาจดทะเบียน TAXI OK และ TAXI VIP และคาดว่าภายในปี 2561 ประเทศไทยจะมีแท็กซี่ในโครงการนี้ให้บริการกว่า 80,000 คน 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน