ถึงเวลาปฏิรูประบบข้าว!!!"หมอวรงค์" เสนอรัฐบาลใช้ "บริษัทประชารัฐ" เป็นแกนนำสีข้าว!!(รายละเอียด)

Publish 2016-10-31 14:30:55

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ก "Warong Dechgitvigrom" ระบุว่า ขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะปฏิรูประบบข้าวของประเทศทำให้ชาวนาทำข้าวครบวงจรปลูกเองสีเองขายเอง โดยรัฐบาลใช้ “บริษัทประชารัฐ” เป็นแกนกลางทุกจังหวัดไม่ต้องผ่านโรงสีใหญ่เพราะมีโรงสีบางส่วน กำลังเล่นเกมร่วมกับกลุ่มอำนาจเก่าทุบราคาข้าวโดยตนขอเสนอ 1.ให้สหกรณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาลงทะเบียนกับบริษัทประชารัฐทุกจังหวัดพร้อมที่จะสีข้าวสารที่รับซื้อจากชาวนาที่เป็นสมาชิกในราคายุติธรรมโดยรัฐบาลให้แหล่งเงินทุนไม่คิดดอกเบี้ยและข้าวสารดังกล่าวส่งไปที่บริษัทประชารัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ

ส่วนข้อเสนอที่ 2 คือ ให้บริษัทประชารัฐของจังหวัดเป็นแกนกลางรับคำสั่งซื้อข้าวสารของชาวนาจากส่วนราชการโรงพยาบาล โรงเรียน เทศบาล อบต. ร้านสะดวกซื้อบริษัทห้างร้าน และ 3.ถ้ามีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการเพื่อเป้าหมายสนับสนุนให้พี่น้องชาวนาปลูกเองสีเองขายเองให้ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหา

ทั้งนี้การแก้ปัญหาเรื่องข้าวรัฐบาลจะคิดแบบเดิมไม่ได้ การแก้ปัญหาระยะยาวต้องระมัดระวังตกหลุมพลางการดำเนินการรูปแบบนี้จะเป็นการปลุกวิญญาณสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนการรวมกลุ่มและเปลี่ยนระบบข้าว ตลอดจนเป็นความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชนธุรกิจรวมไปถึงสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและรวมถึงพี่น้องชาวนาโดยมีรัฐบาลเป็นหลักในการสนับสนุน