เฝ้าระวังเหตุคาร์บอม!!! หวั่นกระทบการประชุมอาเซียน

Publish 2016-10-13 10:13:50

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย  กล่าวถึงกรณีการแจ้งเตือนเหตุคาร์บอมบ์กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งอาจกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน  ว่าได้มีการเตรียมความพร้อมประสานงานหน่วยงานทางมั่นคงเฝ้าระวังแล้ว ซึ่งหากไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี และมองว่าเป็นเรื่องดีที่ต่างประเทศได้รับรู้ว่าประเทศไทยสามารถดูแลความสงบเรียบร้อยได้ และ อยากขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วย