ความฝันเป็นจริง!!!"ศานิตย์"นั่ง ผบช.น.เต็มตัว ดึงหน้าได้เต็มที่อำนาจเต็มมือ???(รายละเอียด)

Publish 2016-09-16 15:37:39

สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศเรื่อง ตั้งแต่ข้าราชการตำรวจ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 นาย

โดย พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานบัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารงานป้องกันปราบปราม) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2558

ขณะที่อีก 3 นาย ได้แก่ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารงานป้องกันปราบปราม) ,
พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญาวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และ พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 เป็นต้นไป