"รัฐบาล" เผย พอใจผลการกำจัดผักตบชวาหน้าเขื่อนเจ้าพระยา ชื่นชมทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ เร่งดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง แนะทุกส่วนขุดลอกคูคลอง ขจัดสิ่งปฏิกูลอย่างครบวงจร!!!

Publish 2016-08-14 11:20:52

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางการจราจรและการขนส่งทางน้ำ บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ล่าสุดได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมแก้ไขปัญหาผักตบชวา และดำเนินการกำจัดผักตบชวาทั้งหมด 55,350 ตัน ระยะทาง 3 กม.เสร็จเรียบร้อยแล้ว

"ท่านนายกฯ พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย โดยฝากชื่นชมความร่วมมือของกรมเจ้าท่า จ.ชัยนาท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และมณฑลทหารบกที่ 13 ที่ร่วมกันกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ โดยใช้การระดมเครื่องจักรกล เรือกำจัดผักตบชวา เรือผลักดันผักตบชวา เข้าดำเนินการ  พร้อมทั้งได้เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบดูแลแม่น้ำน้อย ท่าจีน เจ้าพระยา ฯลฯ หรือพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง นำแนวทางการกำจัดผักตบชวาหน้าเขื่อนเจ้าพระยาไปเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว"

 

 

 พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้แต่ละพื้นที่คำนึงถึงการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน และการขจัดสิ่งปฏิกูลตามแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ รวมทั้งท่อระบายน้ำในเขตเมือง และประสิทธิภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ หรือระบบระบายน้ำอย่างครบวงจร เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ เนื่องจากในช่วงนี้เริ่มมีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่

"ในแต่ละปีภาครัฐมีแผนกำจัดผักตบชวาไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านตัน โดยในปีนี้ กรมเจ้าท่ามีแผนกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแม่น้ำและคลองสาขาในลุ่มน้ำภาคกลาง เช่น จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สุพรรณบุรี ให้แล้วเสร็จก่อน 28 ก.ย.59"

 

 

 

 


 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วรรณนิศา วิเชียรชม