สหรัฐฯ ถล่มซีเรีย ไม่ใช่จุดระเบิดของสงครามโลก ครั้งใหม่ แต่จุดเริ่มต้นอยู่ที่อิสราเอลก่อสร้างวิหารศาสนสถานสำเร็จ

Publish 2018-04-18 05:15:12

นายโดนัล ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศยืนยันว่าเยรูซาเล็มทั้งภาคตะวันออกและตะวันตกเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล.ทำให้ส่อเค้าชัดเจนขึ้นว่าอิสราเอลเตรียมจะก่อสร้างวิหารศาสนสถานขึ้นเร็วๆนี้

 

 
ผมเปรมศักดิ์ขอเปิดประเด็นข้อคิดการที่สหรัฐอเมริกา,อังกฤษ,ฝรั่งเศสยิงถล่มซีเรีย 14 เมษายน2018

สถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมอังกฤษและฝรั่งเศสได้ยิงขีปนาวุธใส่ซีเรียอ้างว่าเพื่อทำลายโรงงานผลิตอาวุธเคมีในวันที่14เมษายน2018 และบรรดาประชาชาติทั้งปวงเพ่งดูกันว่าการณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3.แต่ในมุมมองของเปรมศักดิ์ขอลงความเห็นว่า.เหตุการณ์นี้ยังไม่ใช่จุดระเบิดของสงครามโลกครั้งที่3.แต่เป็นเพียงจุดเริ่มก่อเค้าเบื้องต้นเท่านั้น..แต่จุดระเบิดจริงๆคือเมื่ออิสราเอลก่อสร้างวิหารศาสนสถานขึ้น.พวกเราคงจะพอทราบอยู่บ้างแล้วว่าพวกยิวใช้ความพยายามอย่างมากเพียงไรกว่าที่จะมีความพร้อมที่จะสร้างวิหารนี้ขึ้นซึ่งต้องถอดแบบลักษณะดั้งเดิมของพระวิหารโซโลมอนแรกเริ่มเมื่อปี940 ก่อนคริสตศักราชทุกประการ.กล่าวคือต้องเสาะหาเครื่องใช้แรกเริ่มกลับคืนมา จนแม้กระทั่งต้องเพาะพันธ์วัวแดงแรกเริ่มขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เลือดประพรมชำระเครื่องใช้และตัวบุคคล.บัดนี้กระแสข่าวรายงานว่าองค์ประกอบเครื่องใช้ทุกอย่างจัดหามาได้ครบแล้วรอเพียงความพร้อมด้านเวลาเท่านั้น.และพวกเราหากสังเกตก็ย่อมจะทราบว่าพวกอิสราเอลได้เตรียมความพร้อมแล้วขั้นหนึ่งสดๆในวันที่6ธันวาคม2017ซึ่งนายโดนัล ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศยืนยันว่าเยรูซาเล็มทั้งภาคตะวันออกและตะวันตกเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล.ทำให้ส่อเค้าชัดเจนขึ้นว่าอิสราเอลเตรียมจะก่อสร้างวิหารศาสนสถานขึ้นเร็วๆนี้

 

 


บนนครเยรูซาเล็ม.และนั่นแหละจึงจะเป็นต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่3.ซึ่งเปรมศักดิ์จะปล่อยวางประเด็นนี้ไว้ก่อน. โดยจะหันมาชวนเชิญท่านวิเคราะห์ประเด็นสถานการณ์ที่คู่ขนานกันกับเรื่องข้างต้นอีกทั้งยังเป็นกรณีที่เคร่งเครียดขึงขังไม่น้อยไปกว่ากัน.นั่นคือเรื่องการก่อสร้างวิหารฝ่ายวิญญาณอันหมายถึงคริสตจักรซึ่งสำคัญกว่ากรณีวิหารของยิวเนื่องจากวิหารหมายถึงพระกายของพระคริสต์ตาม 1 คร.6:19-20 กล่าวไว้ว่า"ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน"ในประเด็นนี้คริสเตียนควรต้องทบทวนให้ดีๆว่าสภาพการณ์ของกลุ่มคนคริสเตียนที่มารวมกันเป็นประจำนั้นแตกต่างไปจากแนวทางดั้งเดิมแรกเริ่มซึ่งปรากฏในยุคอัครสาวกพระเยซู12คน.ซึ่งเราคริสเตียนจำต้องย้อนรอยกู้กลับคืนสร้างขึ้นมาใหม่.เหมือนดังที่ชาวยิวกำลังจะสร้างวิหารลักษณะดั้งเดิมขึ้นมา.แต่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเสียเลือดเสียเน้อเพราะถูกขัดขวางเช่นเดียวกัน ทั้งนี้รายละเอียดจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามตอนต่อไป.

เปรมศักดิ์ จีระแพทย์
18 เมษายน2018

 

 


 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล