เปิดภาพปฏิทิน พระฉายาลักษณ์ของพระโอรสพระองค์น้อย "เจ้าชาย จิกมี นัมเกล วังชุก" แห่งภูฏาน ในพระราชอิริยาบถน่ารัก สดใส (ภาพชุด)

Publish 2017-11-01 08:13:57

ถือว่าเป็นบุญตามากๆ เมื่อเฟซบุ๊กเพจ Yellow Bhutan ได้เผยแพร่ภาพปฏิทินหลวงประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรสน้อยแห่งรางวงศ์ภูฏาน 

 สำหรับพระฉายาลักษณ์นี้ ได้ทำออกมาเป็นปฏิทินให้ประชาชนชาวภูฏานและประชาชนทั่วโลก สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ ซึ่งพระฉายาลักษณ์ครั้งนี้จะอยู่ในเดือนพฤศจิกายน เป็นภาพที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ได้ทรงอุ้ม เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรสไว้ ซึ่งถ่ายที่ Dechenphu Lhakhang ซึ่งเป็นวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศภูฏาน

 

 


เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชสมภพ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก นอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งภูฎาน โดยได้ทรงรับพระราชทานพระนามเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559 (เดิมทรงมีพระนามเพียงแค่คำว่า "จยัลซี" ซึ่งในภาษาซองคา หมายถึง เจ้าชาย) ภายหลังการเสด็จพระราชสมภพของพระองค์ ประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันปลูกต้นไม้จำนวน 108,000 ต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย

ติดตามข่าวอื่นๆ