ระวังอันตราย!! ‘ซูเปอร์มาลาเรีย’ กำลังระบาดหนักลุ่มแม่น้ำโขง ดื้อยารุนแรง ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

ระวังอันตราย!! ‘ซูเปอร์มาลาเรีย’ กำลังระบาดหนักลุ่มแม่น้ำโขง ดื้อยารุนแรง ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

Publish 2017-09-25 11:07:39สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าว จากหน่วยงานวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ได้ออกมาประกาศเตือน การแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ดื้อยาชนิดรุนแรง หรือที่เรียกว่า ซูเปอร์มาลาเรีย ซึ่งได้แพร่กระจายในลุ่มน้ำโขง และกำลังลุกลามอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นพบการแพร่ระบาดจากกัมพูชา ไปยังบางส่วนของประเทศไทย ลาว และเวียดนามตอนใต้ ซึ่งรายงานชิ้นนี้ ถูกรายงานผ่านวารสารการแพทย์แลนเซต อินเฟคเชียส ดีซีส

 

 

จากรายงานได้ระบุว่า มีการพบการแพร่ระบาดของเชื้อปรสิตที่ดื้อยาอาร์ทีมิซินิน ซึ่งเป็นยาชนิดหลักที่ใช้รักษาโรคมาลาเรียในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น อย่างเช่นในประเทศเวียดนาม พบคนไข้ติดเชื้อดื้อยาถึง 1 ใน 3 ขณะที่ในประเทศกัมพูชา พบผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาชนิดดั้งเดิมถึง 60%

 

 

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า มีผู้ติดเชื้อมาลาเรียจำนวนมากถึง 212 ล้านคนทั่วโลก โดยสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อปรสิตที่มียุงเป็นพาหะ วิธีการรักษาหลักคือการให้ยาอาร์ทีมิซินินควบคู่ไปกับยาไพเพอราควิน แต่เมื่อเกิดการดื้อยาอาร์ทีมิซินินขึ้น ยาไพเพอราควินก็มีแนวโน้มจะใช้รักษาไม่ได้ผลตามมาด้วย ขณะที่ทางด้าน เวลคัม ทรัสต์องค์กรการกุศลเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ของอังกฤษ ระบุว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยราวเจ็ดแสนคนทั่วโลกต้องเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยา รวมถึงเชื้อมาลาเรียหากไม่มีมาตรการแก้ไขอย่างจริงจัง จำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาอาจเพิ่มขึ้นเป็นหลายล้านคนต่อปีภายในปี 2593