สงครามรูปแบบใหม่!! 3 เหล่าทัพ ผนึกกำลังรับสงครามไซเบอร์ ย้ำ เป็นความท้าทายและต้องเตรียมการรับมืออย่างจริงจัง

สงครามรูปแบบใหม่!! 3 เหล่าทัพ ผนึกกำลังรับสงครามไซเบอร์ ย้ำ เป็นความท้าทายและต้องเตรียมการรับมืออย่างจริงจัง

Publish 2017-07-04 14:09:51

ข้อสรุปสำคัญสำหรับการเสวนาครั้งนี้ คือ สงครามไซเบอร์ว่า ปัจจุบันนี้ งานด้านความมั่นคงกินพื้นที่นอกเหนือจากภาคพื้นดิน อากาศ และน่านน้ำ แต่ยังหมายรวมถึง พื้นที่ไซเบอร์ (CYBER) ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งลักษณ์ภัยคุกคามไซเบอร์เป็น 5 ระดับ ซึ่งกองทัพไทยก็ใช้มาตรฐานเดียวกัน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 หอประชุมกองทัพอากาศ 80 ปี ทางด้านพล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานงานเสวนาวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการ 3 เหล่าทัพ เรื่อง ไซเบอร์ในกิจการทหาร ความท้าทายและเตรียมการรับมือในอนาคต

พล.ต.ฤทธี อินทรวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก น.อ.อมร ชมเชย รองผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ สำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ น.อ.ปัทพงษ์ ดุรงค์ฤทธิชัย ผู้อำนวยการกองไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ได้ร่วมกันเป็นวิทยากร

พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ กล่าวเปิดการเสวนา "ไซเบอร์ในกิจการทหาร ความท้าทายและเตรียมการรับมือในอนาคต" ให้กับนักเรียนเสนาธิการ ทั้ง 3 เหล่าทัพ ตอนหนึ่งว่า โรงเรียนเสนาธิการ 3 เหล่าทัพ ถือเป็นสถาบันหลักในการหล่อหลอมและผลิตนายทหารฝ่ายเสนาธิการ และผู้บังคับบัญชาระดับกลางของกองทัพ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหาร ปกครอง บังคับบัญชา และการเสวนาในวันนี้ทำให้เข้าใจถึงแนวโน้ม และอุปสรรคของการปฏิบัติงานทหาร ในยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ข้อสรุปสำคัญสำหรับการเสวนาครั้งนี้ คือ สงครามไซเบอร์ว่า ปัจจุบันนี้ งานด้านความมั่นคงกินพื้นที่นอกเหนือจากภาคพื้นดิน อากาศ และน่านน้ำ แต่ยังหมายรวมถึง พื้นที่ไซเบอร์ (CYBER) ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งลักษณ์ภัยคุกคามไซเบอร์เป็น 5 ระดับ ซึ่งกองทัพไทยก็ใช้มาตรฐานเดียวกัน คือ

1.การโจมตีระดับชาติ เป็นสงครามไซเบอร์

2.การก่อการร้าย เป็นการใช้ไซเบอร์โจมตีเป้าหมายส่งผลต่อความมั่นคง

3.อาชญากรรม เป็นการเจาะข้อมูล เช่น มัลแวร์

4.แฮกเกอร์อุดมการณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เข้าถึงระบบและข้อมูลในการโจมตี

5.แฮกเกอร์ทั่วไป ไม่มีอุดมการณ์ ดำเนินการตามกระแสและการชักชวน

ประเทศไทย ที่พบมากที่สุดคือ สคิป คิดดี้ คือแฮกเกอร์มือสมัครเล่น ในการปั่นป่วนระบบ

 


สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในโลก คือทุกประเทศ กำลังเสริมสร้างศักยภาพด้านไซเบอร์ เช่น จีน รัสเซีย โดยเฉพาะ เกาหลีเหนือ ที่เริ่มใช้ปฏิบัติการไซเบอร์แล้ว โดยตั้งหน่วยเรียกว่า Unit 180 ทำหน้าที่เป็นสายลับไซเบอร์ และมีหน่วยที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนสารสนเทศเพื่อหาเป้าหมายหรือแม้แต่อิหร่าน ที่ประกาศตัวว่าจะเป็นผู้นำด้านสงครามไซเบอร์

 


ประเทศไทย ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้าง ตั้งกองไซเบอร์ ที่มียุทธศาสตร์หลัก คือการตั้งรับดูแลระบบให้เกิดความปลอดภัย แต่ก็ต้องแฝงด้วยปฏิบัติการเชิงรุก ทั้งนี้กองทัพไทยในฐานะหน่วยความมั่นคง จึงวางยุทธศาสตร์สงครามไซเบอร์ ที่กำหนดให้เหล่าทัพ เพิ่มขีดความสามารถทั้ง 3 ด้าน ทั้งการป้องกัน, พัฒนา, และร่วมกับหน่วยภายใน ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อผนึกกำลังป้องกันประเทศ ทุกรูปแบบ ทั้งการจารกรรม และการโจมตีทำลายล้างฐานข้อมูลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล