ประเทศมีกฎ..ตลาดหุ้นมีกติกา!!เชือดแล้ว "สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล"  ก.ล.ต.สั่งปรับกว่า 80  ล้าน  สร้างราคาหุ้น MILL..!!

ประเทศมีกฎ..ตลาดหุ้นมีกติกา!!เชือดแล้ว "สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล" ก.ล.ต.สั่งปรับกว่า 80 ล้าน สร้างราคาหุ้น MILL..!!

Publish 2018-07-18 15:14:08


ถือเป็นเหตุกรณีที่มีประเด็นร้อนๆให้ผู้คนในวงการตลาดหุ้นตามเกาะติดมาข้ามปี   สำหรับหุ้นฉาวอย่าง  "มิลล์คอน สตีล" (MILL)  หลังจากบริษัทและผู้บริหารเคยถูกอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4  มีความเห็นสั่งฟ้องทั้ง บมจ.มิลล์คอนฯ  และ  นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ในฐานะส่วนตัว  ข้อหาร่วมกันรับของโจร กรณีผู้ถือหุ้นบริษัทเอ็น ที เอส  สตีล อินดัสตรีย์  จำกัด  ฟ้องร้องกล่าวหา  นายสมภพ  ลีสวัสดิ์ตระกูล  นำเอาที่ดินของบริษัท  ตามโฉนดเลขที่  129862  ไปขายฝากแล้วไม่มีการดำเนินการไถ่ถอนตามกำหนด  รวมถึงไม่ได้มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบหรือยินยอมแต่อย่างใด  จนกระทั่งต่อมาที่ดินแปลงดังกล่าวได้ตกมาอยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัทสตีลน็อค จำกัด  หรือ บริษัทมิลล์คอน  สตีล  ที่มีนายสิทธิชัย เป็นประธานกรรมการบริหาร  และล่าสุดกับข้อกล่าวหาเรื่องการปั่นราคาหุ้น MILL จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   
 
จากการติดตามความคืบหน้า   รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ระบุว่า ทางก.ล.ต.ได้พิจารณาดำเนินการผลสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และมีมาตรการลงโทษทางแพ่ง  กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL โดยมีผู้กระทำความผิด คือนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ MILL และ พวก โดยคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับ  ราว 80 ล้านบาท  ซึ่งเป็นตัวเลขพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดได้รับ
 โดยกระบวนการปกติ  ทางด้าน ก.ล.ต. จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วดำเนินการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบพร้อมให้ชี้แจงข้อมูล และหากเข้าข่ายว่าผิดจริงจะส่งต่อให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง   แต่ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ค.ม.พ.กำหนด  ก.ล.ต.จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องเป็นคดีต่อศาลแพ่งต่อไป  


อย่างไรก็ตามเมื่อมีการสอบถามประเด็นดังกล่าวกับ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ปรากฎว่าได้รับการปฏิเสธที่จะตอบหรือให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ขณะที่ก่อนหน้านั้นบริษัท มิลล์คอน สตีล ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่านายสิทธิชัยได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โดยอ้างว่ามีเหตุผลส่วนตัวบางประการ  และมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา


ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการตลาดทุน เปิดเผยว่า  สาเหตุที่นายสิทธิชัยลาออกทุกตำแหน่ง เนื่องขาดคุณสมบัติการเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.)หลังจากถูกก.ล.ต.ปรับเป็นเงินจำนวนมากเกือบ 80 ล้านบาท ในกรณีสร้างราคาหุ้นมิลล์คอน ขณะที่มิลล์คอนออกโครง การซื้อหุ้นคืนนั้นคาดว่าจะช่วยพยุงราคาหุ้นมิลล์คอนในตลาด


ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมิลล์คอน เมื่อวันที่ 16 ก.ค. มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 625 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 452 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นการซื้อคืนในตลาดหุ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2561-30 ม.ค. 2562 ที่ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้น


สำหรับราคาหุ้นมิลล์คอนเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.-13 ก.ค. 2561 เท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทมีกำไรสะสม 1,116.46 ล้านบาท เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 489.24 ล้านบาท และมีหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือน 4,194.40 ล้านบาท


อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 1,573.93 ล้านบาท จากการนำที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานออกขายตามมติคณะกรรมการจำนวน 285 ไร่ 20.4 ตารางวา มูลค่า 1,653.30 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ รวมกับเงินหมุนเวียนกับสถาบันการเงินเบิกใช้ได้อีก 2,870.43 ล้านบาท จึงทำให้โครงการซื้อหุ้นคืนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน