ฟังกันแต่ทีแรก..ก็ไม่เหนื่อย!! เปิดบันทึกร่วมมือผู้บริหารทีโอที-สหภาพฯ หลังปมขัดแย้งโอนย้ายทรัพย์สิน ผุดโครงข่าย NBN บานปลาย!??(คลิป)

Publish 2018-06-05 19:02:24

ติดตามต่อเนื่องมาตลอดนานกว่าหนึ่งเดือน  สำหรับเหตุขัดแย้งภายในบมจ.ทีโอที    หลังจากเกิดนโยบายการแยกทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์โครงข่ายหลัก  เพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด  หรือ   NBN Co.  จนทำให้สหภาพฯบมจ.ทีโอทีและพนักงานรวมตัวออกมาคัดค้านนโยนบายดังกล่าว   เนื่องจากเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อหลายๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา  กับวิธีการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่ต่างกับการแปรรูปองค์กรรัฐวิสาหกิจ  รวมถึงยังเป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายบริหาร  และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ถูกต้องกฎหมาย กระทั่งนำไปสู่การฟ้องร้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราว


ปธ.สหภาพฯบมจ.ทีโอที ยื่นหนังสือโดยตรงกับ กก.ผู้จัดการใหญ่

โดยประเด็นสำคัญที่มีการต่อสู่้เพื่อให้ยุติโครงการดังกล่าว   นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี  ในฐานะประธานสหภาพบมจ.ทีโอที   ยืนยันชัดเจนว่า   เป็นเพราะในอนาคตไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่า NBN จะประสบผลสำเร็จ  ในทางตรงข้ามถ้าประสบภาวะขาดทุนเป็นเรื่องยาก    ที่พนักงานทีโอทีทุกคนจะยอมรับหรือรอให้เกิดขึ้นได้    และการรวมตัวร่วมกับพนักงานบมจ.ทีโอที เพื่อดำเนินการกดดันบอร์ดบมจ.ทีโอทีพิจารณาความเหมาะสม  การทำหน้าที่กก.ผจก.ใหญ่ของ นายมนต์ชัย หนูสง  ซึ่งถูกระบุว่ามีจุดยืนสนับสนุนแผนงานการโอนย้ายทรัพย์สิน เพื่อจัดตั้ง บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ  หรือ NBN ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สหภาพฯเห็นว่าเหมาะสม เนื่องจากถือเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

 

 


ล่าสุด "สนข.ทีนิวส์"ได้รับเอกสารชิ้นหนึ่ง ระบุว่าเป็นบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สหภาพฯทีโอที และผู้แทนพนักงาน บมจ.ทีโอที  ทำขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ทีผ่านมา
ระบุว่าเป็นผลจากการประชุมร่วมกันระหว่างบมจ.ทีโอทีกับสหภาพฯ และผู้แทนพนักงาน  เมื่อวันที่ 31  พ.ค. โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ทีโอที ได้มีสารแจ้งไปยังพนักงานในวันเดียวกันนั้น   เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  ทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำบันทึกความร่วมมือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ อาทิ

 


1.สองฝ่ายควรชะลอการโอนทรัพย์สินของบมจ.ทีโอที ไปยังบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด ไว้ก่อน

 

 

2.ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างผู้บริหาร บมจ.ทีโอที  กับ สรท. หรือ ตัวแทนพนักงาน เพื่อกำหนดทิศทางและรูปแบบในการดำเนินงานที่เหมาะสม และเพื่อสอดคล้องกับนโยบาย

 

 

3.ภายหลังจากการแต่งตั้งคณะทำงาน  ให้ส่งรายงานไปยังคณะกรรมการบมจ.ทีโอที ก่อนเสนอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอรับความเห็นชอบในแนวทางและแจ้งผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

 


4.การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 30-31 พ.ค. 2561  นำเสนอฝ่ายบริหารบมจ.ทีโอที  พิจารณาไม่ถือเป็นวันลา

 

 

ลงชื่อ  นายมนต์ชัย  หนูสง  กรรรมการผู้จัดการใหญ่  และ  นายพงศ์ฐิติ  พงศ์ศิลามณี  ประธานสหภาพฯทีโอที 

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน