แพทย์ 4 รพ.ร่วมผ่าตัดผู้วายชนม์บริจาคอวัยวะ นำช่วยชีวิตคนได้ถึง7ราย

แพทย์ 4 รพ.ร่วมผ่าตัดผู้วายชนม์บริจาคอวัยวะ นำช่วยชีวิตคนได้ถึง7ราย

Publish 2018-11-18 10:24:28

ปัจจุบันมีผู้ป่วยในระยะสุดท้ายอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ต้องทรมานจากการที่อวัยวะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น หัวใจ  ตับ ไต ปอด หรือวัยวะสำคัญๆในร่างกาย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และวิธีรักษาทางการแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ก็คือ การปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ ด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธา บริจาคให้ ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะ หรือได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะของบุคคลนั้น 

 

เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความจำเป็นและต้องการมาปลูกถ่าย ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่กับครอบครัวและสังคมต่อไป  ซึ่งอวัยวะใหม่ที่สามารถนำมาปลูกถ่าย ได้มาจากการนำอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ และการผ่าตัดนั้นจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เพื่อให้อวัยวะใหม่นั้นทำงานแทนอวัยวะเดิม

 

(ทีมแพทย์และผู้บริจาคอวัยวะ)
 สำหรับการบริจาคอวัยวะ จะมีข้อกำหนดในการบริจาคอวัยวะ คือผู้บริจาคจะต้องมี่คุณสมบัติดังนี้ 
1. ผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 
2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง 
3. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ โรคไต ความดันโลหิตสูง โรคตับ และไม่ติดสุรา 
4. อวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ
5. แจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะแก่บุคคลในครอบครัวหรือญาติให้รับทราบด้วย

 

(ทีมแพทย์และผู้บริจาคอวัยวะ)

 


ล่าสุด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการรับบริจาคอวัยยวะและขอบคุณผู้ที่ได้มาบริจาคอวัยวะที่รพ. โดยโพสต์เฟจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ข้อความว่า "ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคสามารถแสดงความจำนงค์ได้ โดยติดต่อขอบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ของโรงพยาบาลเชียงรายฯ อาคารสงฆ์อาพาธฯชั้น 1 หรือโทรสอบถามที่หมายเลข 053-910600 ต่อ 2229 ในวันและเวลาราชการ

 

นอกจากนี้เมื่อ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีผู้บริจาคอวัยวะ 1 ราย สามารถนำไปช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 7 ราย (หัวใจ ตับ ตับอ่อน ไต และดวงตา) โดย หัวใจ - ทีมผ่าตัดจากจุฬา ตับ - ทีมผ่าตัดจากวิชัยยุทธ ตัดไตให้ด้วย ตับอ่อน - ทีมผ่าตัดจากศิริราช กระจกตา - ทีมเชียงรายจัดเก็บเอง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้"

 

(ทีมแพย์ที่ผ่าตัด)

 

(ทีมพยาบาลและทีมสภากาชาติไทยมอบพวดหรีดให้แก่ครอบคัวผู้บริจาค)

 

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน