ถอดรหัส เหตุน้ำเต็มเขื่อนก่อนฤดูฝน จับตา เขื่อนน้ำอูน อาจเป็นเขื่อนต่อไปที่ต้องเฝ้าระวัง

ถอดรหัส เหตุน้ำเต็มเขื่อนก่อนฤดูฝน จับตา เขื่อนน้ำอูน อาจเป็นเขื่อนต่อไปที่ต้องเฝ้าระวัง

Publish 2018-08-07 14:26:54


 

       จากกรณีน้ำในเขื่อนแก่งกระจานล้นสปิลเวย์ ไหลเข้าท่วม 5 อำเภอหลักในจังหวัดเพชรบุรี จนทำให้ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ต้องออกมาเปิดเผยว่าระดับน้ำในตอนนี้นั้นล้นอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน ทั้งนี้หากยังไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ กรมชลประทาน ได้ประเมินเบื้องต้น ถึงพื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ 


1. อำเภอหนองหญ้าปล้อง  
2. บ้านสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน 
3. บ้านสาระเห็ด - บ้านท่ายาง - บ้านท่าโพรงเข้ 


     อำเภอท่ายาง และเทศบาลเมืองเพชรบุรี จุดสุดท้ายก่อนน้ำจะเดินทางไหลลงอ่าวไทย ทั้งนี้เขื่อนใหญ่ในประเทศอย่าง เขื่อนภูมิพล , เขื่อนสิริกิติ์ , เขื่อนศรีนครินร์  ต่างมีปริมาณน้ำสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  

ส่วนเขื่อนที่ปริมาณน้ำอยู่ในภาวะวิกฤต มี 3 เขื่อน
1. เขื่อนแก่งกระจานระดับน้ำอยู่ที่ 100% ของความจุ หรือ 708 ล้านลูกบาศก์เมตร
2. เขื่อนน้ำอูนระดับน้ำเพิ่มมาอยู่ที่ 102% ของความจุ หรือ 533 ล้านลูกบาศก์เมตร
3. เขื่อนศรีนครินทร์ ระดับน้ำอยู่ที่ 87 %ของความจุ หรือ 15,400 ล้านลูกบาศก์เมตร

  

     จากข้อสรุปข้างต้น ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าเหตุใดทั้งที่ยังไม่ถึงกลางฤดูกาลหน้าฝน แต่น้ำกลับมีปริมาณที่มาก เป็นทวีคูณ จากผลสำรวจทางสถิติย้องหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 -2561 ซึ่งแต่ละปีปริมาณน้ำในเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เราไปดูสถิติทั้ง 5 ปี เมื่อนำมาเทียบกัน

ปี 2561 เดือน มี.ค 46%  เดือน เม.ย. 42%  เดือน พ.ค. 43%  เดือน มิ.ย. 50%  เดือน ก.ค. 91%  เดือน ส.ค. 100%  เดือน ก.ย. -   เดือน ต.ค. -  เดือน พ.ย. -

ปี 2560  เดือน มี.ค 45%  เดือน เม.ย. 42%  เดือน พ.ค. 42%  เดือน มิ.ย. 41%  เดือน ก.ค. 46%  เดือน ส.ค. 47%  เดือน ก.ย. 47%  เดือน ต.ค. 57%  เดือน พ.ย. 63%

ปี 2559  เดือน มี.ค 36%  เดือน เม.ย. 31%  เดือน พ.ค. 28%  เดือน มิ.ย. 27%  เดือน ก.ค. 30%  เดือน ส.ค. 26%  เดือน ก.ย. 29 %  เดือน ต.ค.42 % เดือน พ.ย.52%

ปี 2558   เดือน มี.ค 49%  เดือน เม.ย. 44%  เดือน พ.ค. 41%  เดือน มิ.ย. 39%  เดือน ก.ค. 42%  เดือน ส.ค. 42%  เดือน ก.ย. 46%   เดือน ต.ค. 49 %  เดือน พ.ย. 46%

ปี 2557  เดือน มี.ค 60%  เดือน เม.ย. 48%  เดือน พ.ค. 37%  เดือน มิ.ย. 37%  เดือน ก.ค. 45%  เดือน ส.ค. 45%  เดือน ก.ย. 50%   เดือน ต.ค. 69%  เดือน พ.ย. 65%

      อีกเขื่อนที่ต้องจับตามองว่าจะมีปัญหาต่อไปเป็นเขื่อนน้ำอูน ที่อยู่ในภาคอีสาน มีปริมาณน้ำเกิน 100% โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม น้ำในเขื่อนมีปริมาณ 101 % ซึ่งถือเป็นระดับน้ำที่สูงมากผิดสังเกต ในสองปีหลัง ปี 2560 มีปริมาณน้ำอยู่ที่  124 % โดยเขื่อนน้ำอูนมีปริมาณความจุน้ำอยู่ที่ 520 ล้าน ลบ.ม.
  
    ทั้งนี้หากเทียบย้อนหลัง 10 ปี ที่ผ่านมาของระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจาน ตั้งแต่ปี 2551 - 2561 จะเห็นว่าระดับน้ำมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดย 2 ปีที่ถือว่าเขื่อนแก่งกระจานอยู่ในขั้นวิกฤติ อยู่ในปี 2552 มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 80 % และปี 2553 มีปริมาณน้ำอยู่ 69 %

  

      เขื่อนแก่งกระจานมักเป็นอีกหนึ่งเขื่อนที่ประสบปัญหาน้ำน้อยจึงต้องกักน้ำเอาไว้ใช้ และช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ที่กำลังเข้าสู่ฤดูฝน น้ำที่เหลืออยู่จะสมทบกับน้ำฝนที่ตกใหม่ แต่ก็ยังสามารถจัดสรรค์ได้ แต่ในปี 2561 นี้น้ำในเขื่อนจะถูกกักเก็บเอาไว้มากตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนปี 2560 จนทำให้เขื่อนแก่งกระจานกักเก็บน้ำมากกว่าปกติถึง 10%  ทั้งในวันที่น้ำฝนเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่พายุฤดูร้อน เซินติญ เข้าไทย จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งในการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม ปริมาณน้ำในเขื่อนมีปริมาณอยู่ที่ 60 % แต่ในวันที่ 20 กรกฎาคม มีปริมาณน้ำเพิ่มเป็น 82 % เพิ่มขึ้นถึง 22 % ในวันเดียว

     จากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ระบุว่ายังเหลืออีก 87 วัน จึงจะหมดฤดูฝน และภาวะน้ำเต็มเขื่อนนั้นถือเป็นภาวะวิกฤติอย่างยิ่ง เพราะระยะเวลา 87 วันนั้นถือว่ายังเป็นระยะเวลาที่มากพอสมควร เพราะยังเหลืออีก 3 เดือน จึงจะหมดฤดูฝน หากวัดค่าปริมาณน้ำ จาก 4 เขื่อนใหญ่ เขื่อนวชิรลงกรณ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 84 % เขื่อนศรีนครินทร์ 
มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 86 % เขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำ อยู่ที่ 97 %  เขื่อนน้ำอูน มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 101 %  ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าจับตามองว่าอีก 3 เดือนข้างหน้า ต่อจากนี้ภาครัฐพร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะจัดการกับปัญหาน้ำฝนเช่นไร

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย