ย้อนไทม์ไลน์ ชายระยองขึ้นป้ายร้องบุกรุกคลอง อ.แกลง ใหญ่มาจากไหนจนท.เงียบกริบ

ย้อนไทม์ไลน์ ชายระยองขึ้นป้ายร้องบุกรุกคลอง อ.แกลง ใหญ่มาจากไหนจนท.เงียบกริบ

Publish 2018-08-07 14:05:18


เป็นที่สะดุดตาชาวระยอง อย่างมากเมื่อมีป้ายไวนิลขนาดใหญ่ติดไว้เขียนร้องเรียนถึงหัวหน้าคสช. โดยระบุข้อความในป้ายว่า...
 "เรียนหัวหน้า คสช. บุกรุกคลอง อ.แกลง (สะพานบ้านนา) จ.ระยอง ผู้ร้อง : พงษ์พจน์ จริยเจริญ"

 

และเมื่อตรวจสอบไปยังเฟซบุ๊กข้องผู้ร้องที่ใช้ชื่อว่า Phongphot Chariyacharoen ก็พบใจความในคำร้องที่ได้เขียนอธิบายไว้ กรณีมีผู้บุกรุกคลองตีนท่า สะพานบ้านนา โดยถมดินลงไปในคลองเพื่อเชื่อมกับที่ดินอีกแปลง ผู้ร้องเคยนำเรื่องเข้าศูนย์ดำรงธรรมและเทศบาลนานนับปีก็ไม่ได้รับการแก้ไข โดยนายพงษ์พจน์ ได้บอกว่าตนเอง ขึ้นป้ายนี้ด้วยหวังให้ หัวหน้า คสช. ได้ทราบว่า ภายใต้นโยบายทวงคืนพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ นำมาซึ่งความชื่นชมนิยมยกย่องในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการรุกที่สาธารณะนั้น

 

กรณีการถมดินรุกคลองตีนท่า บริเวณสะพานบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง เป็นกรณีการรุกที่สาธารณะที่ไม่มีทีท่าว่าจะได้รับความใส่ใจแก้ไขปัญหาจากทางราชการอย่างแท้จริง โดยตนได้ทำการร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ คือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแกลง กรมเจ้าท่า

 


 
โดยพบที่ดิน 3 แปลงเรียงกันอยู่ติดคลองตีนท่า ใกล้สะพานบ้านนา แปลงที่ 1 และ 3 มีเจ้าของคนเดียวกัน ได้ถมดินลงในคลองหน้าที่ดินของตนทั้ง 2 แปลง รวมทั้งแปลงตรงกลาง เพื่อให้มีทางเชื่อมต่อถึงกันทางด้านคลอง โดยได้ถมดินลงในคลองกว้าง 7-8 เมตร ยาวไปตามแนวคลองร่วม 100 เมตร หรือมากกว่านั้น หลังจากมีการร้องเรียน ได้มีการแก้ไขขุดดินออกเพียงส่วนหนึ่ง จึงมีการร้องเรียนให้แก้ไขขุดดินขึ้นให้เหลือเพียงแนวตลิ่งดินธรรมชาติซึ่งเป็นแนวตลิ่งดินเดิมในบริเวณนั้น มีความกว้างเป็นแนวราบเพียง 1 เมตรจากแนวหลักปูนสีเหลือง (ตามภาพ) ซึ่งปักประกบอยู่กับหลักโฉนด แล้วลาดเอียงลงคลอง

 

 

ต่อมาเจ้าท่าระยองสรุปว่า มีการแก้ไขการถมดินแล้ว และแนวดินที่ปรากฏอยู่ในบริเวณที่มีการร้องเรียนนั้น มีลักษณะเป็นการถมดินลงเหนือแนวชายตลิ่ง ไม่ได้ล่วงล้ำลงไปในคลอง ส่วนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ออกคำสั่งให้ผู้ถูกร้องทำการแก้ไขการถมดินนั้น ไม่ปรากฏว่า ได้มีการเข้าตรวจสอบการแก้ไขการถมดิน

 

และเมื่อได้รับการร้องเรียนว่าการแก้ไขการถมดินนั้น ยังมิได้มีการขุดดินขึ้นให้ถึงแนวตลิ่งดินเดิม เทศบาลตำบลเมืองแกลงกลับมีหนังสือตอบว่า "เทศบาลจะประสานเจ้าท่าระยองเพื่อขอทราบแนวเขตคลองบริเวณดังกล่าวและประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาแกลงขอทราบผลการรังวัดที่ดินเพื่อให้ได้ทราบแนวเขตคลองเป็นที่แน่ชัดและเพื่อให้ทราบว่ามีการรุกล้ำคลองส่วนใดบ้าง" โดยนายพงษ์พจน์ ระบุว่า พบลักษณะการถมดินใหม่บริเวณริมตลิ่งคลอง เหตุใดจึงไม่ให้ผู้ถูกร้องขุดออกให้หมดจนปรากฏตลิ่งดินตามธรรมชาติหรือแนวตลิ่งดินเดิม อีกทั้งยังเป็นการถมดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือหากเจ้าท่าจะกล้าออกหนังสืออนุญาตการถมดินลักษณะนี้กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย หนังสือชี้แจงของเจ้าท่า ได้มีการนำภาพถ่ายคลองบริเวณที่มีการแก้ไขขุดดินขึ้นเพียงส่วนหนึ่งมาแสดงเปรียบเทียบกับภาพคลองในอดีตจากโปรแกรม Google earth โดยแสดงการวัดความกว้างคลองให้เห็นว่า ในอดีตนั้นคลองตีนท่ายังแคบกว่าในปัจจุบันที่ได้มีการถมดินเสียอีก

 

อย่างไรก็ตามนายพงษ์พจน์ ระบุว่า การแก้ปัญหากรณีการรุกคลองนี้ สามารถทำได้ด้วยการขุดดินลูกรังที่ถมลงไปในคลอง ขึ้นจากคลองเสีย จนปรากฏแนวตลิ่งดินธรรมชาติซึ่งเป็นแนวตลิ่งดินเดิม แต่ทั้งเจ้าท่าระยองและเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการ 

 


ขอบคุณ : Phongphot Chariyacharoen
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุกันยา บุญซ้วน

;