วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ใจกลางหุบเขา วิวทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่คู่แผ่นดินไทย!

Publish 2018-07-20 19:09:38วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อยู่ใจกลางหุบเขา ซึ่งเป็นสถานที่ๆน่าสนใจและไปเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีความสวยงามมากสถานที่หนึ่งที่นี่ไม่เสียค่าบริการเข้าชม แต่จะเสียค่าจอดรถยนต์ 

แนะนำสถานที่

สำหรับพุทธศาสนิกชน สามารถเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่องค์พระเจดีย์ และเดินชมภายในบริเวณที่กำหนด ด้วยการสำรวมกาย วาจา ใจ นอบน้อมต่อสถานที่
ควรแต่งกายให้เรียบร้อย และประพฤติกิริยาให้เหมาะสม ไม่ส่งเสียงดัง
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ ๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

 


เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต
วัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และเป็นที่สืบพระศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ และคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไป
บนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน, ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ทั้งนี้ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๙ น. ซึ่งเป็นพิธีฤกษ์อุทธังราชา อันเป็นฤกษ์แห่งความสมบูรณ์มั่งคั่งของพระราชา โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นประธานในพิธี

 

 

มหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
จุดประสงค์ในการสร้างนี้ เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนม์มายุ ๘๕ พรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ของปวงชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป
จากรูปจำลองด้านบนนี้ ฐานมีขนาดความกว้าง ๔๑ เมตร ยาม ๗๒ เมตร และสูง ๔๕ เมตร แบ่งเป็น ๖ ชั้น โดยส่วนของชั้นที่ ๑ และ ๒ ได้จัดเป็นที่พักของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณอื่นๆนั้น ใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจ ได้แก่ การสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติภาวนา

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : paiduaykan

 เรียบเรียงโดย

ชาคริตส์ คงหาญ


Suggess News