สุดยอดผอ.โรงเรียน สวนกระแสขนมจีนคลุกน้ำปลา !! งบรัฐหัวละ 20 บาท ได้ทั้งอาหารเช้า กลางวัน เด็กยังได้รับกลับบ้านในมื้อเย็นที่ ร.ร.วัดนางชำ

Publish 2018-06-14 16:17:40วันนี้ 14 มิ.ย. 61  พบสุดยอด  อาหารเช้า  อาหารกลางวัน  ให้นักเรียนรับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ด้วยงบรัฐบาล 20 บาท  โครงการอาหารกลางวันนักเรียน  และยังมีนักเรียนบางคนได้รับอาหารกลับบ้านไปรับประทานในตอนเย็น  ที่โรงเรียนวัดนางชำ  (ประชารัฐรังสฤษฎ์)  ตำบลคลองขนาก  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  โดยฝีมือสุดยอดการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ให้ชาวบ้าน  วัด  และโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการค่าอาหารสำหรับนักเรียน  และทางโรงเรียนยังเตรียมปลูกผักปลอดสารพิษให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน  อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการและหลักเกณฑ์       

    ด้าน นางกนกพรรณ  เชียรอินทร์  ครูโรงเรียนวัดนางชำ  ที่ช่วยแม่ครัวทำอาหารทุกเช้า  กล่าวว่า  นาย ดำรงณ์ศักดิ์  ฉัตรเจริญพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางชำ  อยากให้เด็กทุกคนได้รับอาหารตอนเช้ากันทุกคน  เพื่อให้ไปบำรุงสติปัญญา  ถ้าหากรับประทานอาหารที่ดีถูกหลักอนามัยก็ทำให้สมองดีพัฒนาในการเรียนการสอน  จึงได้เริ่มทำอาหารเช้าเลี้ยงนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากบ้าน  ส่วนในตอนกลางวัน  ก็ให้แม่ครัวทำอีกครั้ง  โดยจะมีเมนูติดไว้ในครัวไม่เคยซ้ำแบบกัน  มีให้รับประทานตามหลักโภชนาการ  ส่วนอาหารกลางวันที่เหลือก็จะตักเตรียมไว้ให้นักเรียนที่ขาดแคลน  รวมทั้งพ่อแม่ที่ทำงานเข้ากะในโรงงานกลับบ้านช้า  เมื่อนักเรียนกลับบ้านก็จะได้มีอาหารรับประทานในตอนเย็น  โดยทำมานานกว่า 2 ปีแล้ว  จากเงินงบประมาณอาหารกลางวันหัวละ 20 บาท  ขาดเหลือทางชาวบ้าน  วัด  และโรงพยาบาลประจำตำบล  ก็ช่วยเหลือให้เด็ก ๆ  ได้กินอิ่มตามหลักโภชนาการ


อ่างทอง สุดยอดอาหารเช้า กลางวันด้วยงบรัฐบาล20บาทและนักเรียนยังได้รับกลับบ้านในตอนเย็นที่โรงเรียนวัดนางชำให้นักเรียนได้อิ่มตามหลักโภชนาการ

จากการสอบถาม นาย สุเมธ  กวางทอง  อายุ 46 ปี  ชาวบ้าน  กล่าวว่า  ทางผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งการกินอยู่ของนักเรียน  เพียงหัวละ 20 บาท  โดยมีอาหารเช้า อาหารกลางวัน  และอาหารเย็นบางคนอีกด้วย  รวมทั้งการเรียนการสอน  จนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน  และยังมีทางวัดเข้าช่วยเหลือนำข้าวสารมาให้รวมทั้งอาหารที่ทำบุญในวันพระ  ซึ่งจะมีจำนวนมากได้แบ่งปันมาให้นักเรียนได้กินกันอย่างเต็มที่  ถูกหลักโภชนาการและนักเรียนอยากมาเรียนในตอนเช้าทุกวันผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วง  เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนวัดนางชำ  ไม่ต้องมีเงินติดตัวมารับประกันกินอิ่มทั้งขนมนมเนยแบบได้สารอาหารครบถ้วน

ส่วนทางด้าน นาย ดำรงณ์ศักดิ์  ฉัตรเจริญพร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  กล่าวว่า  โรงเรียนวัดนางชำ  มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 180 คน  สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6  โดยปกติอาหารเช้าของโรงเรียนวัดนางชำ  ทางโรงเรียนจะทำเฉพาะอาหารกลางวันเพียงอย่างเดียว  ต่อมาเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว  ทางโรงเรียนได้สำรวจนักเรียนว่ามีนักเรียนคนใดบ้างที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า  พบว่าร้อยละ 30 ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า  ในปีแรกจึงได้เริ่มด้วยการนำ   กล้วยหอม  กล้วยไข่  กล้วยน้ำว้า  กล้วยเล็บมือนาง  นำมาเลี้ยงให้กับนักเรียน  ได้รับประทานในตอนเช้า  หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี  จึงได้ปรึกษากับทางแม่ครัว  คณะครู  และกรรมการสถานศึกษา  ทุกฝ่ายมีความเห็นด้วยในโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียน  ด้วยงบรัฐบาล 20 บาท  โครงการอาหารกลางวันนักเรียน

 

 

 

อ่างทอง สุดยอดอาหารเช้า กลางวันด้วยงบรัฐบาล20บาทและนักเรียนยังได้รับกลับบ้านในตอนเย็นที่โรงเรียนวัดนางชำให้นักเรียนได้อิ่มตามหลักโภชนาการ


จึงได้เริ่มโครงการอาหารเช้า  ให้กับนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบมานาน 2 ปีแล้ว  ทางโรงเรียนจะมีวิธีการหารายได้เข้ามาเสริมมาเป็นค่าใช้จ่าย  โดยโรงเรียนได้สร้างกับความสัมพันธ์   กับชุมชนวัด   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  เมื่อมีงานศพซึ่งเป็นงานที่ ประชาชนที่เป็นเจ้าภาพโศกเศร้าเสียใจ  ทางโรงเรียนก็จะไปแสดงความเสียใจ  และนำเด็กนักเรียนไปบริการน้ำดื่มภายในงานทั้งในวันปกติและวันเสาร์อาทิตย์  โดยทางเจ้าภาพก็จะบริจาคเงินให้ทางโรงเรียน  ในแต่ละครั้งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และค่าอาหารประมาณหลายพันบาท  ซึ่งทางโรงเรียนทำมาอย่างสม่ำเสมอ   

โดยในอนาคตตนเองมีโครงการที่จะปลูกผักปลอดสารพิษ  เพื่อยกคุณภาพยกระดับความปลอดภัย  ในการบริโภคอาหารให้กับนักเรียน  โดยโครงการที่ทำเพื่อเป็นการสนองพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ในโครงการเด็กไทยแก้มใส  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนในระดับดีมาก  แต่ทางโรงเรียนจะพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในโอกาสข้างหน้าจะมีการปลูกผักปลอดสารเคมี  โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการมาช่วยสอนในการทำปุ๋ย  การปลูกผักสลัด  และผักชนิดต่าง ๆ  เอาไว้รับประทานภายในโรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนนอกจากจะมีอาหารเช้าอาหารกลางวันแล้ว  ในส่วนอาหารกลางวันจะทำเผื่อไว้ให้เด็กจำนวนหนึ่งได้รับประทานในตอนเย็น  ซึ่งบางส่วนอาจจะเหลือบ้างก็จะนำใส่ถุงให้เด็กนักเรียนกลับไปรับประทานที่บ้าน  โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่พ่อแม่ทำงานโรงงานที่จะต้องเดินทางกลับบ้านมาในเวลากลางคืน  เด็กนักเรียนจะได้มีอาหารจากโรงเรียนนำไปอุ่นกินที่บ้านเพื่อรอคอยพ่อแม่กลับบ้าน  เป็นการบรรเทาภาระและทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.อ่างทอง