ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกรมทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม วันทะเลโลก อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลไทย

Publish 2018-06-08 21:19:43ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรฯ จัดกิจกรรม"วันทะเลโลก" ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลไทย ณ หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

        วันนี้ (8 มิ.ย.) กองทัพเรือโดย พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เนื่องในวันทะเลโลก ประจำปี 2561 ณ บริเวณหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรีนายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า วันทะเลโลก ประจำปี 2561 ในปีนี้ ประเทศไทย ได้กำหนดแนวคิดในการจัดกิจกรรมรูปแบบ “ทะเลดี ชีวีมีสุข” ซึ่ง จ.ชลบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม ณ หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา โดยกำหนดให้กิจกรรมในวันทะเลโลก จัดขึ้นภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่เน้นการเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม

    ทั้งนี้ปัจจุบัน เกาะล้าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ขณะที่การขยายตัวของชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีอัตราการผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคมากขึ้นจนก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยมากขึ้นตามไปด้วย นับเป็นปัญหาที่สำคัญที่มีผลต่อชุมชนและการจัดการขยะ ทำให้มีสารพิษปนเปื้อนในชุมชน ตลอดจนบางส่วนได้ไหลลงทะเล จนทำให้เกิดปัญหาขยะในทะเลตามมา  ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในทะเล เช่น ปะการังเสื่อมโทรม ขยะมีคม สัตว์ทะเลจำนวนมากตายจากการกินขยะ       สำหรับกิจกรรมการดำน้ำเก็บขยะบริเวณท่าเรือหาดตาแหวน ในครั้งนี้เป็นการเก็บขยะตลอดแนวชายหาดฝั่งหาดตาแหวน และกิจกรรมปลูกปะการัง จากการนำกิ่งปะการังติดบนท่อพีวีซี โดยมีอาสาสมัครนักดำน้ำ นำปะการังลงไปจัดวางใต้ท้องทะเล

          พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และเนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดปริมาณขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล ไม่ให้มีผลกระทบกับทรัพยากร ธรรมชาติ ตลอดจนป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของขยะ โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล กิจกรรมปลูกปะการังเทียมคืนสู่ท้องทะเล อีกทั้งยังเป็นวันมหาสมุทรโลกอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 300 คน ณ หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี
Suggess News