รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ

Publish 2018-05-31 13:45:08          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธี โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสุวัทนา

           และห้องประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ชั้น 2 อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบเรียงโดย

อมเรศ พึ่งลอย


Suggess News