กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด!! ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำกว่า 550,000 ณ.บริเวณชายหาดสุชาดา

Publish 2018-04-20 20:58:40กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำกว่า550000 ณ.บริเวณชายหาดสุชาดา อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วย โรงงานไฟฟ้าบีแอลซีพีกลุ่มบริษัทบริษัท SCG เคมีคอลจำกัดบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่งจำกัดมหาชนบริษัทบีเอสทีอิลาสโตเมอร์สจำกัดบริษัทโคเวสโตรประเทศไทยจำกัดบริษัท อินนิออสสไตโรลูชั่นประเทศไทยจำกัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยมีสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กลุ่มประมงจังหวัดระยองศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่งชนระยองศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกระยองศูนย์บริการจัดการทรัพยากรประมงระยองและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1


กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำกว่า550000 ณ.บริเวณชายหาดสุชาดา อำเภอเมืองจังหวัดร

โดยร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์น้ำประจำปี 2561 และกลุ่มประมงเรือเล็กชายหาดสุชาดาซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 16 แล้วโดยมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลสร้างสมดุลระบบนิเวศวิทยาและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงโดยรอบสำหรับพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะ ปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานในการเปิดงาน โดยในกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งทะเลประมาณ 500000ตัวหอยหวานประมาณ 50000 ตัวนอกจากนี้ยังมีแม่พันธุ์ปูม้าอีกจำนวนหนึ่งเพื่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในวัยอ่อนลงสู่ทะเลต่อไป

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำกว่า550000 ณ.บริเวณชายหาดสุชาดา อำเภอเมืองจังหวัดร


กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ อาชีพการประมงการเรียนรู้ วิถีคนท้องถิ่นและยังเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเมืองโดยรอบพร้อมที่จะก้าวหน้าไปด้วยการ กับการเปลี่ยนแปลงของเจ้าระยอง เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนอกจากนี้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว ราชัญ กองทอง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์จ.ระยอง
Suggess News

Recommend News