โอ้โห!! สงกรานต์ 6 วัน คสช.ยึดรถ"ดื่มแล้วขับ" 13,964 คัน /ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด กว่า 1 ล้านคน

Publish 2018-04-17 12:28:09พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า ​ภาพรวมการสัญจรในขณะนี้การใช้เส้นทางสายเหนือและสายใต้ เข้าสู่สภาวะปกติ  สายตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณรถสะสมในบางพื้นที่แต่ยังคงคล่องตัว ไม่มีการเปิดช่องทางพิเศษในทุกเส้นทาง 

โดยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงให้การดูแลในทุกจุดบริการ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนเช่นเดิม 

ล่าสุด ตลอด 6 วัน มีผู้เข้าใช้บริการตามจุดบริการประชาชนของกองทัพบกมากถึง 80,048คน

​​สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 16เมษายน 2561มีดังนี้

​รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 52,298ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถไว้ 2,767คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 34,521คน

​สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 41,574ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,324ราย  ยึดรถยนต์ 1,098คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 20,902 คน

 ​โดยตลอด 6วันที่ผ่านมา (11-16เมษายน 2561) เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 220,507 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ 163,840ครั้ง  เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 13,964คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์10,139 คัน และรถยนต์ 3,825คัน ) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 147,971 คน  รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 86,674คน
 อย่างไรก็ตาม สำหรับรถที่ฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ได้นำมาเก็บรักษาไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ด่านตรวจถาวร มีจำนวนค่อนข้างสูง โดยขณะนี้เจ้าของรถได้ทยอยมาติดต่อขอรับรถคืนตามเวลาที่กำหนดแล้ว ส่วนรถที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีต้องรอให้ผลทางคดีเสร็จสิ้นก่อน จึงจะขอรับคืน

 เรียบเรียงโดย

วิศรุฒน์ ชุษณะนาวิน