ได้โปรดทบทวนใหม่!!? ชาวประมงสุราษฎร์เดือดร้อนหนัก ร่อนหนังสือถึง "บิ๊กป้อม" ยื่นข้อเสนอรัฐซื้อเรือ หวังนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพอื่น (มีคลิป)

Publish 2018-04-10 18:20:03สมาคมชาวประมงสุราษฎร์ธานีร่อนหนังสื่อถึง   พลเอก ประวิตร    วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รัฐบาลทบทวนออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานประมงทะเล และกฎข้อบังคับว่าด้วย เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจำเรือ ที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายเกินความเป็นจริงหากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ครบ ก็ไม่สามารถออกเรือทำการประมงได้  จึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชาวประมงขนาดเล็กอย่างแสนสาหัส หากรัฐยังนิ่งเฉยก็ขอให้รัฐตั้งงบซื้อเรือของชาวประมง เพื่อจะได้นำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพอื่น  

 

 

 


ชาวประมงสุราษฎร์เดือดร้อนหนักร่อนหนังสือถึงบิ๊กป้อมขอให้รัฐซื้อเรือเพื่อจะนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพอื่น

เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ (10 เม.ย.61) นายชุมพล  แซ่ลิ้ม  นายกสมาคมชาวประมงสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกลุ่มตัวแทนชาวประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบ 100  คนได้มารวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัด พร้อมด้วยแผ่นป้ายไวนิลที่มีข้อความระบุถึงความเดือดร้อนและข้อความเรียกร้อง เพื่อยื่นหนังสือ ถึง  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผ่านนายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเรียกร้องขอให้ทางรัฐบาลทบทวนแก้ไข กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันคูณด้วย 30 วัน เพื่อจ่ายเป็นรายเดือนรวมกับค่าจ้างในวันหยุดที่เป็นวันนักขัตฤกษ์ ผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้าง รวมทั้งต้องส่งสำเนาใบเงินฝากเข้าบัญชีเงินรายเดือน และสำเนาสลิปเงินลูกจ้างกดจากตู้ ATM ให้กับสวัสดิการในทุกๆเดือน

 

 

ชาวประมงสุราษฎร์เดือดร้อนหนักร่อนหนังสือถึงบิ๊กป้อมขอให้รัฐซื้อเรือเพื่อจะนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพอื่น


  ประกอบกับข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือประมง พ.ศ.2559 หมวด 3 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจำเรือ พบว่าอุปกรณ์บางชนิด เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายที่เกินความเป็นจริง อุปกรณ์บางชนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย มีอายุการใช้งานในการเก็บรักษา และหาซื้อยาก เช่น พลุสัญญาณ แผนที่เดินเรือ ลูกดิ่ง หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวครบตามกฎข้อบังคับไม่สามารถออกเรือทำการประมงได้พร้อมทั้งยังมีเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากในการบังคับใช้กฎข้อบังคับ หากฝ่าฝืนชาวประมงจะต้องเจอกับบทลงโทษขั้นรุนแรงจาก พรบ.การประมง พ.ศ.2558และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 39 ที่มีผลต่อใบอนุญาตประมงพานิชย์ในปีทำการประมง

 

 

นายชุมพล  แซ่ลิ้ม  นายกสมาคมชาวประมงสุราษฎร์ธานียังระบุอีกว่า จากการแก้ไขปัญหาประมงในช่วงกว่า 3 ปีที่ผ่านมา ชาวประมงให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง  แต่ท้ายสุดยังมีกฎข้อบังคับออกมาจนส่งผลกระทบชาวประมงจนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส  โดยเฉพาะกลุ่มชาวประมงขนาดเล็กที่ไม่สามารถออกเรือทำการประมงได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากติดฤดูมรสุม ดังนั้นทางสมาคมชาวประมงสุราษฎร์ธานีได้ขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลทบทวนกฎข้อบังคับที่ออกมาใหม่หากไม่มีความคืบหน้า  ก็ขอให้ทางรัฐบาลจัดตั้งงบประมาณรับซื้อเรือจากกลุ่มชาวประมง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวประมงไทยผู้ปฎิบัติตามกฎหมายมาด้วยดีตลอด   ซึ่งชาวประมงจะได้นำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นต่อไป 

 

 

ด้านนายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับหนังสือพร้อมรับปากจะรีบนำเสนอต่อทางรัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว   มงคล  ทาหอม  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 
Recommend News