นั่งสมาธิถูกวิธีแล้วหรือยัง.."หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม"ศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่น เผยเคล็ดวิธีการเข้า-ออกจากสมาธิอย่างมีสติ

Publish 2018-03-13 20:35:58วิธีออกจากสมาธิ...โดยหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
เมื่อจะออกที่นั่งสมาธิภาวนานั้น ให้พึงออกในเวลาที่รู้สึกเหนื่อย หรือได้เวลาแล้วจึงออกจากที่นั่งสมาธิภาวนา แต่เมื่อจะออกจากที่นั่งจริงๆ นั้น อย่าออกให้เร็วนัก จนเผลอเลอลืมสติไม่ดีพึงออกจากที่นั่งสมาธิภาวนา ด้วยความมีสติพิจารณาเหตุผล ให้รอบคอบทั้งกิจเบื้องต้น และกิจเบื้องปลายก่อน คือกิจเบื้องต้น ให้ระลึกถึงวิธีที่เราได้เข้านั่งสมาธิครั้งแรกว่า เบื้องต้นเราได้เข้าสมาธิอย่างไรและได้ตั้งสติกำหนดจิตอย่างไร ได้พิจารณาและนึกคำบริกรรมภาวนาว่ากระไร จิตของเราจึงสละลง และสงบอารมณ์ลงได้
กิจเบื้องปลาย คือเมื่อจิตของเราสงบแล้วเราได้ตั้งสติกำหนดจิตอย่างไร ได้พิจารณารู้จริงเห็นจริงได้อย่างไร ดวงจิตของเราจึงรวมเป็นหนึ่งอยู่ได้ ไม่ถอนจากสมาธิภาวนา
เมื่อพิจารณา หรือระลึกได้แล้ว ว่าในเบื้องต้นเราได้เข้าสมาธิอย่างนั้น ตั้งสติอย่างนั้น กำหนดจิตอย่างนั้น พิจารณา และนึกคำบริกรรมอย่างนั้นจิตของเรา จึงได้สงบ และรวมลงมาเป็นอย่างนี้ เมื่อจิตของเรารวามลงมาแล้ว เราได้ตั้งสติ กำหนดจิตอย่างนี้ พิจารณาอย่างนี้ พิจารณาอย่างนี้ ได้ความรู้จริง เห็นจริงอย่างนี้เมื่อได้ความชัดเจนแล้ว พึงทำโยนิโส มนสิการะ คือกำหนดไว้ในใจว่า ถ้าเราออกจากที่นั่งนี้แล้ว เราก็จะกำหนดจิตของเราไว้ให้ดีอยู่อย่างนี้เสมอตลอดไป ไม่ให้เผลอสติได้ ครั้งเมื่อเข้าสมาธิอีกคราวหลัง เราก็จะเข้าให้ถูกตามวิธีที่เราได้ทำมาแล้วนี้ทุกประการฯ.

อ่านเพิ่มเติม...หลวงปู่มั่น เล่าตำนาน "พระแก้วมรกต"

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล
ที่มา FB : ข่าวสาร "พระกรรมฐาน"

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี