"ศุภชัย"ไม่หนักใจเป็นตัวแทนกกต.ถกร่วม3ฝ่าย ปรับแก้กฎหมายลูก "ส.ส.-ส.ว."

Publish 2018-02-14 17:47:0414 ก.พ.61  นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  กล่าวถึงการเป็นตัวแทน กกต.ในคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.ว่า โดยส่วนตัว ไม่มีความกังวลอะไร พร้อมเป็นตัวแทนของ กกต. เพื่อไปทำหน้าที่ โดยประเด็นที่จะนำไปแถลงและชี้แจงต่อที่ประชุม กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ก็จะเป็นการไปยืนยันมติของ กกต. ที่มีความเห็นแย้ง 6 ประเด็น  ประกอบด้วย  ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส.  5  ประเด็น และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. 1  ประเด็น  คือ มาตรา 64  ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้อำนาจศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับการสรรหาได้เพียงอย่างเดียว  ซึ่งไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 226 
 นายศุภชัย กล่าวอีกว่าก่อนหน้านี้  กกต. มีมติที่จะทำความเห็นแย้ง  ในส่วนของร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  5 ประเด็น  ประกอบด้วย 

1.เรื่องที่ให้ผู้สมัครพรรคการเมืองมีหมายเลขแตกต่างกันไปตามเขตเลือกตั้ง  ซึ่ง กกต. เห็นว่าขัดกับมาตรา 224 (2)  ของรัฐธรรมนูญ  ที่กำหนดให้ กกต. มีบทบาทในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม  การมีหมายเลขแตกต่างกันในแต่ละเขต ของแต่ละพรรคจะทำให้กระบวนการจัดเตรียมพิมพ์บัตรต้องกระจายออกไปในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น  จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดบัตรปลอมมากขึ้น  แทนที่จะพิมพ์ในส่วนกลางที่สามารถควบคุมบัตรเลือกตั้งให้ปลอดภัย  ไม่สามารถปลอมแปลงบัตรได้ ทำให้ยากจะจัดการเลือกตั้งให้เกิดการสุจริต เที่ยงธรรมได้ 

2.ประเด็นมหรสพ  ที่กำหนดให้การหาเสียงของผู้สมัครสามารถจัดมหรสพได้  จะนำไปสู่การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เพราะการคำนวณค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ จะทำให้เกิดความได้เปรียบ  เสียเปรียบระหว่างพรรคใหญ่และพรรคเล็ก ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 224 (2) 

3.มาตรา 62 วรรค 2 กรณีที่กำหนดค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองเท่ากัน  ตามหลักเกณฑ์ที่กรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

 4.มาตรา 133 เรื่องขอบเขตอำนาจศาลให้ใบเหลืองหลังประกาศผลเลือกตั้งได้  เป็นการเขียนเกินขอบเขตของกฎหมาย  เพราะในรัฐธรรมนูญกำหนดให้ใบแดงกับใบดำเท่านั้น  ขัดกับสาระของรัฐธรรมนูญเท่ากับขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 

5.มาตรา 138 ภายหลังประกาศเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งด้วย หรือที่เรียกว่า ใบดำ ซึ่งในรัฐธรรมนูญกำหนดให้ได้ทั้งใบดำและใบแดง  แต่ในกฎหมายเขียนให้ใบดำเพียงอย่างเดียว จึงถือว่า ขัดรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนี้ นายศุภชัย ระบุถึงร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.  กกต. เห็นแย้งในมาตรา 64  เรื่องที่ให้อำนาจศาลให้ใบดำเพียงอย่างเดียว  ซึ่งเป็นการเขียนให้สอดรับกับร่างพ.ร.ป. ส.ส. ทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญศาลสามารถให้ได้ทั้งใบดำและใบแดง

 เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์