กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนใช้ 5 มาตราการ "หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด" ป้องกันมลพิษฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินมาตรฐานในกรุงเทพฯ

Publish 2018-02-14 15:56:27วันที่ 14 ก.พ. 61 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการแถลงข่าว เรื่อง "การดูแลสุขภาพประชาชนกรณีฝุ่น PM2.5 ใน กทม."

 


โดยศาสตราจารย์ คลิกนิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร,นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นาง สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา และผู้กองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องมาตรการป้องกันมลพิษและสุขภาพประชาชน

 

 

ศาสตราจารย์ คลิกนิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในอากาศของกรุงเทพและปริมณฑลที่เกินค่ามาตราฐาน กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้ มีความเป็นห่วงใยสุขภาพประชาชน ทั้งนี้ได้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง รวมถึงเฝ้าระวังประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบฝุ่นละอองจากโรคทางเดินหายใจ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่รุนแรง ไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง โรคปวดอักเสบแนวโน้มคงที่

 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติ เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ได้เกินค่ามาตราฐานทุกพื้นที่และไม่ได้สูงตลอดเวลา จึงอยากให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำหรับการป้องกันกระทรวงสาธารณสุขมี 5 มาตราการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ในการดูแลสุขภาพประชาชน คือ 

1. หลักเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง โดยาเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

2. ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง ทำความสะอาดบ้านทุกวัน 

3. ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นหรือใช้ผ้าชุบน้ำปิดหมาดป้องกันฝุ่น 

4. เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน 

5. ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ

 

 

ทั้งนี้ ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวัง 4 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเยื่อบุตาอักเสบและโรครผิวหนัง ที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยได้ติดตามจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการจากห้องฉุกเฉิน และได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในวันที่มีฝุ่นมาก โดยขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็ดเล็ก หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมนอกบ้านควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆหรือใช้หน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กมาปิดปากและจมูกได้ รวมถึงดื่มน้ำมากๆหลักเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหักโหมที่มีฝุ่นเกินมตราฐาน หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

 

 

ขณะที่นาย วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่มีการติดตามตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม พบว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง รวมถึงแจ้งเตือนสถานการณ์ข้อแนะนำในการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ปัญหาของฝุ่นละออง มีสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะ จากสถิติการจดทะเบียนรถสะสม กทม. ปี2560 มีจำนวน 9,778,661 คัน สำหรับแหล่งกำเนินอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม การเผาไหม้ ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยา เพราะเป็นรอยตัวของฤดูกาล   ทำให้สภาพอากาศนิ่ง มีหมอกมาก ความชื่นสูง ลักษณะเช่นนี้ ส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมในบรรยากาศสูงขึ้น ทางกระทรวงจึงได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ได้แก่ การติดตามตรวจสอบ 2.5 รายงานข้อมูลสู่สาธารณะ คาดการณ์และแจ้งเตือนประชาชน ให้ความรู้/สร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนและประชาชน รวมถึงขอความร่วมมือทางจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลงดในการเผา 30 วัน ช่วงเกิดสถานการณ์ ตั้งจุดตรวจจับรถควันดำและบังคับใช้กฎหมายร่วมกับ บก.จร.18 จุดตรวจวัด รวมถึงมีการเข้มงวดในการตรวจรถโดยสารและมีการตรวจจับตั้งด่านตรวจดูท่อไอเสียที่เกินค่ามาตราฐาน ที่สำคัญคือได้มีการขอความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามาควบคุมเรื่องดังกล่าวด้วย ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

 

 

ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีการป้องกันและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการทำความสะอาดนั้นเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้ ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้กล่าว นับจากวันนี้คือ 14 ก.พ. 61 เป็นต้นไปสถานการณ์ฝุ่นละอองจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิน ซึ่งสถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองเราจะทำกันวันต่อวัน 

 

 

ทั้งนี้ ปริมาณฝุ่นละอองที่มีในอากาศนั้นผู้ที่มีอัตราเสี่ยงคือผู้ที่ อยู่ในกลุ่มสูงอายุ หญิงมีครรภ์ และผู้ที่อาศัยอยู่ริมถนน และผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ถ้าอยู่กลางแจ้งตลอดทั้งวันควรใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง N95 แต่ถ้าแค่ออกไปไม่นานก็ไม่มีผลกระทบใดๆกับร่างกาย โดยขอฝากเตือนประชาชนทั่วไปในการลดการเผาไหม้ขยะ และในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันไหว้ตรุษจีนก็ให้ไปเผากระดาษเงินกระดาษทองในที่โล่งแจ้ง เพราะจะช่วยลดประมาณและเพิ่มอากาศถ่ายเทไม่ให้เกิดอันตรายต่ร่างกายได้ ส่วนธูปที่ใช้เป็นไปได้ก็ควรเลี่ยงที่มีควันจะดีกว่าซึ่งในปัจจุบันก็มีให้เลือกหลากหลาย ในส่วนที่ว่าเราจะรู้ได้เช่นไรว่า อันไหนคือหมอกในตอนเช้าหรือฝุ่นละอองนั้น ส่วนนี้ที่ช่วยได้คงจะเป็นแอพลิเคชั่นต่างๆในมือถือ สุดท้ายนี้คืออยากฝากเตือนประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยขอให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน

 

 

 เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย