"สุวพันธุ์" รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ จาก ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิโกป้าร์!!!

Publish 2018-02-14 14:54:47รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิโกป้าร์ จำนวนเงิน 2,000,000 บาทวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลรับมอบสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จากนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิโกป้าร์ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
 โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความขอบคุณผู้บริจาคเงินดังกล่าวที่ได้สมทบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลจะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

----------------------------
ขอบคุณ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษกเรียบเรียงโดย

Jakkrit