อยากซื้อของถูกต้องอ่าน !!! สำรวจราคาย่านจับจ่ายชื่อดังในช่วงตรุษจีน "เยาวราช" เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายซื้อของไหว้เจ้า !? (คลิป)

Publish 2018-02-14 13:24:52 

สิ่งสำคัญในการใช้จ่ายช่วงตรุษจีน คือการซื้อของไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ แต่ละครอบครัวก็จะจับจ่ายไม่เท่ากัน ติดตามเพิ่มเติมได้จากคลิป..เรียบเรียงโดย

springclip