ขลังเหมือนหลุดอยู่ในโลกเวทมนต์!! เปิดภาพวิหารมหัศจรรย์ "The Kailasa Temple" สร้างเหมือนเขาไกรลาส จาก "ก้อนหินยักษ์" เพียงก้อนเดียว !!

Publish 2018-02-13 16:33:07           "The Kailasa Temple" คือ "วิหาร" ตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ประเทศอินเดีย ถูกสร้างมาจากหินยักษ์เพียงก้อนเดียว ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้
ซึ่งเป็นสถานที่ๆ ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับเขาไกรลาส ตามความเชื่อของชาวฮินดู และยังเชื่อว่าวิหารดังกล่าวเป็นที่อยู่ของพระศิวะ

           สมัยคริสตศักราชที่ ๗๖๐ กษัตริย์คริชนะที่ ๑ ชาวบ้านอินเดียในท้องถิ่นเล่าลือกันว่า ตอนที่กษัตริย์ทรงป่วยหนัก พระมเหสีได้สวดมนต์ขอพรจากองค์พระศิวะ 
โดยอธิษฐานว่าจะสร้างวิหารถวายให้พระองค์ 

        ภายหลังที่พระมเหสีได้สวดมนต์ขอพรจากองค์พระศิวะแล้ว อาการของกษัตริย์ก็ดีขึ้นตามลำดับ เมื่อพระองค์รู้เรื่องทั้งหมด  ก็มีพระราชโองการสั่งให้เกณฑ์ช่างแกะสลักฝีมือดีมาสร้างวิหารดังกล่าวขึ้น

 

 

โดยเน้นการสร้างแบบผสมผสานศิลปะของวัฒนธรรมปัลลวะ (Pallava) และศิลปะจากราชวงศ์จาลุกยะ (Chalukya) เข้าด้วยกัน 

ภายในวิหารดังกล่าว ล้วนมีการแกะสลักรูปต่างๆ ที่มีความหมายสื่อไปถึงความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่มีต่อพระศิวะ

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : catdumbเรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Suggess News