ผวจ.ถูกคำสั่งคสช.ม.44 แห้ว!! อดกลับก.มหาดไทย !! "มท.1" พูดชัด ไว้ที่สำนักนายกฯ ไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง -ตั้งผวจ.ใหม่ครบทุกพื้นที่แล้ว

Publish 2018-02-10 14:26:16มีความชัดเจนจากพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ที่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถูกคำสั่งมาตรา 44 ย้ายไปช่วยงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า สำหรับคนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็คือเกษียณไปเลย แต่คนที่ยังไม่เกษียณหากคำสั่งให้ไปทำงานที่หน่วยงานใดก็อยู่ตรงนั้นต่อไป คสช.ไม่ได้เอากลับมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร เนื่องจากทางกระทรวงได้มีการสรรหาคนเข้าไปนั่งทดแทนในตำแหน่งที่ว่างแล้ว  

ก่อนหน้านี้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ กรณีดังกล่าวว่า ยังไม่ทราบว่าจะคืนตำแหน่งให้เมื่อใด แต่หากจะคืนตำแหน่งก็สามารถทำได้ทันที ส่วนกรณีที่ให้มาช่วยราชการไม่ต้องเสนอเรื่องให้ขอครม.เห็นชอบ ทั้งนี้ การคืนตำแหน่งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยหรือสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถพิจารณาเสนอให้กลับคืนตำแหน่งได้ แต่หากถูกคำสั่งและขาดจากตำแหน่งเดิมจะต้องเสนอเรื่องให้ครม.เห็นชอบ เพื่อนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ส่วนกรณีของนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯ ชลบุรี และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าฯ นนทบุรี ที่มีคำสั่งให้มาช่วยราชการ 3 เดือน กรณีประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจในการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 และยังไม่มีการพิจารณาให้กลับคืนตำแหน่งนั้น เบื้องต้นตรวจสอบแล้วยังไม่พบการกระทำผิด แต่หากตรวจสอบแล้วพบความผิดนายกฯสามารถออกคำสั่งใหม่เพื่อดำเนินการต่อไปได้

สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 10 คนที่ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 มีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ม.ค.2559 มีคำสั่งให้ย้ายโอนไปดํารงตําแหน่งชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี 4 คน

ประกอบด้วย 1.นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าศรีสะเกษ

2.นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าฯตาก

3. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าฯจันทบุรี

4.นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าฯปัตตานี
 ส่วนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2560 มีคำสั่งให้ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 6 คน ไปให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกอบด้วย 1.นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าฯกาญจนบุรี

2.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์

3.นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าฯเชียงราย

4.นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าฯภูเก็ต

5.นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าฯราชบุรี

6.นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าฯสิงห์บุรี

ทั้งนี้ทั้งนี้กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผู้ราชการจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดชลบุรี ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกฯ เพื่อตรวจสอบกรณีข้อกล่าวหาความไม่โปร่งใสในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะครบกำหนดในการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ 3 เดือนในวันที่ 7 ก.พ.นี้HASTAG : คสช.   ผวจ.  

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย