ชัยนาท..!! ทหารปืนใหญ่ นำหน่วยแพทย์ออกรักษาชาวบ้านถิ่นห่างไกล มอบผ้าห่มกันหนาวบรรเทาเดือนร้อนจากอากาศเปลี่ยนแปลง

Publish 2018-02-10 11:10:17ที่ หอประชุมเขาดอนรัก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  พันเอก อัมรินทร์ ทรงผาสุข  ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พันโท พงษ์ศักดิ์ จิตรทรัพย์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และ กำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่     นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน ไปมอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ตามโครงการ กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน "มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อประชาชน" พร้อมกับนำหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่ ไปให้บริการตรวจรักษาประชาชน หลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กจำนวนมาก ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ   พันเอก อัมรินทร์ ทรงผาสุข  ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า  กองทัพบกโดยศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยมีอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลติดแนวภูเขา มีสภาพอากาศที่เย็นลง และจากการติดตามเพื่อรับทราบข้อมูล จากหน่วยทหารที่อยู่ประจำในพื้นที่ ทราบว่ามีประชาชนจำนวนหลายรายในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ยังขาดแคลนในเรื่องของผ้าห่มกันหนาว ซึ่งที่มีอยู่นั้นมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จึงได้จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ "กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน มอบผ้าห่มกันหนาว" เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน  อีกทั้งเพื่อตอบสนองตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

 ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยนาท