ข้าพเจ้าขอโทษมาไม่ได้ทุกวัน ลาป่วยไปบ้าง…ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯตรัสพอ.สว. ไม่ใช่ไม่อยากมา จริงๆอยากมาทำทุกอย่าง แต่บางครั้งสุขภาพไม่เอื้อให้ทำได้

ข้าพเจ้าขอโทษมาไม่ได้ทุกวัน ลาป่วยไปบ้าง…ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯตรัสพอ.สว. ไม่ใช่ไม่อยากมา จริงๆอยากมาทำทุกอย่าง แต่บางครั้งสุขภาพไม่เอื้อให้ทำได้

Publish 2017-11-17 07:18:26

จากกรณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุดรธานี ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย
       โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย นำผู้เจ็บป่วยจำนวน 4 ราย เฝ้า อาทิ มีก้อนที่บริเวณกระดูกสันหลัง มีน้ำในสมอง ขาซ้ายอ่อนแรงและเท้าซ้ายผิดรูป ปัสสาวะไหลย้อนเข้ากรวยไตและมีภาวะไตบวม โรคจอประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง และเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ ในการนี้ มีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ตรวจรักษาและโปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยดังกล่าว ไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้รับพระราชทานเงินช่วยเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น

       “วันนี้เป็นที่น่ายินดีที่เห็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินช่วยเหลือ พอ.สว.  ความหมายว่าทุกคนเขารู้ ว่า พอ.สว. ทำงานเพื่อประชาชน เพราะถ้าไม่มีศรัทธา ที่จะบริจาคเงินให้พอ.สว. ตอนนี้การทำงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าขอบอกว่าขอโทษ มาไม่ได้ทุกวัน  บางทีก็เว้นหรือลาป่วยไปบ้างเพราะว่า อย่างที่เคยทราบ ที่ข้าพเจ้าเล่าว่า  เวลาที่ข้าพเจ้าไปตรวจเยี่ยมประชาชน เยี่ยมพอ.สว. ก็เจอคนไข้ของ พอ.สว.หลายคน ซึ่งข้าพเจ้าก็เอาไปรักษาที่กรุงเทพฯ ข้าพเจ้าก็ยินดีที่หลายคนหาย  และกลับมาบ้านแล้ว ขอพูดแค่นี้ พูดให้ทุกท่านเข้าใจข้าพเจ้าว่า ไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่อยากอยู่ ไม่อยากมา ไม่ใช่อย่างนั้น จริงๆอยากมาอยู่ท่ามกลางพวกท่าน อยากมาเยี่ยม อยากมาทำทุกอย่าง  แต่ว่าบางครั้งสุขภาพ ไม่ช่วย ไม่เอื้อให้ทำอย่างนั้นได้ ”


        นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปบริการตรวจรักษาประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ด้วย โดยมีผู้ไปรับการบริการตรวจรักษาทั่วไป ด้านทันตกรรม และแพทย์แผนไทย รวม 183 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ คือ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

 

       ทั้งยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคของสัตว์เลี้ยง รวมทั้งตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชน จากนั้นทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ โดยได้พระราชทานของเล่น ดินสอสี สมุดนิทานระบายสี กล่องดินสอ ปิ่นโต และกระปุกออมสินแก่เด็กๆด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ