กรมอุทยานแห่งชาติ จัดโครงการ ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางพระบรมราชินีนาถ

"กรมอุทยานแห่งชาติ" จัดโครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางพระบรมราชินีนาถ

Publish 2017-08-24 22:18:23

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.60 ที่ผ่านมา  พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีปล่อยสัตว์ป่า 5 ชนิด จำนวน 228 ตัว  “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา ” พร้อมทั้งนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสาวกาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเข้าร่วมงานด้วย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่  ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา

 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การจัดโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  85 พรรษา” เป็นการดำเนินงานเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย สร้างความสมดุลของระบบนิเวศสัตว์ป่า ซึ่งมีเป้าหมายในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ 31ชนิด จำนวน 2,367ตัว เพื่อนำปล่อยคืนสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งขณะนี้   สัตว์ป่าต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกคุกคาม ทั้งจากการลักลอบล่าและค้าอย่างผิดกฎหมาย สภาพป่าถูกบุกรุกทำลาย สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้สัตว์ป่าลดจำนวนลง และอีกหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ    จึงต้องเร่งฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อช่วยยับยั้งการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าไทย

 

 

นางสาวกาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวว่า โครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  85 พรรษา” กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กำหนดให้มีการปล่อยสัตว์ป่าตามโครงการดังกล่าว 3 แห่ง ได้แก่ ภาคตะออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 ก.ค. 60   ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ภาคเหนือ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา


สำหรับการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จะดำเนินการปล่อย   สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 5 ชนิด  รวมทั้งสิ้น 228 ตัว ได้แก่ 1.ไก่ป่าตุ้มหูแดง 170 ตัว 2.นกกางเขนดง 10 ตัว 3.กระจงหนู 26 ตัว  4.  กระจงควาย 20 ตัว  และ 5. เลียงผา 2 ตัว ซึ่งสัตว์ป่าดังกล่าว เป็นสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้างจังหวัดสงขลา, สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา จังหวัดพังงา,สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง จังหวัดพัทลุง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ จังหวัดนราธิวาส

 

 

​นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) กล่าวว่า พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    โตนงาช้างตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่หนึ่งใน 20 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ดำเนินการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพสมบูรณ์ มีปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม ในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าและเป็นถิ่นอาศัยดั่งเดิมของสัตว์ป่าชนิดที่จะนำคืนสู่ธรรมชาติ มีการลาดตระเวนดูแลป้องกันพื้นที่อย่างเข็มแข็ง จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือและมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม

ติดตามข่าวอื่นๆ