เรื่องดีๆ ต้องบอกต่อ!! กรมป่าไม้หนุน โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว สานต่อแนวพระราชดำริในหลวง ร.๙ !?!

เรื่องดีๆ ต้องบอกต่อ!! กรมป่าไม้หนุน "โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว สานต่อแนวพระราชดำริในหลวง ร.๙ !?!

Publish 2017-08-23 12:02:09

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยกรมป่าไม้ร่วมสนับสนุนแจกจ่ายกล้าไม้กว่า 5.5 ล้านต้นทั่วประเทศ คาดเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้ประเทศกว่า 5 หมื่นไร่ หวังมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 2 แสนคน เพื่อร่วมอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้
 

 

โดย นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรฯ ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสานต่อแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้


ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเตรียมกล้าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งในวันเปิดโครงการฯ กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้ไว้จำนวน 10,000 กล้า และหลังจากเปิดโครงการฯ จัดเตรียมพื้นที่และแจกจ่ายกล้าไม้ทั่วประเทศรวมกว่า 5.5 ล้านกล้า ตามทะเบียนพื้นที่ และความต้องการกล้าไม้ มีการจัดทำบัญชีการแจกจ่าย และติดตามผลการปลูกอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

ในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับแผ่นดิน โดยกระทรวงทรัพยากรฯ และกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่   1.พื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชน ด้วยการแจกกล้าไม้ให้ประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง 2.พื้นที่ของรัฐทุกประเภท เช่น พื้นที่หน่วยงานราชการ พื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการ

 

สิ่งที่กระทรวงทรัพยากรฯ คาดหวังภายใต้การดำเนินการ “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ในครั้งนี้ คือ ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านกล้า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยตั้งเป้าให้ได้พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวในประเทศเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 25,000 ไร่  ขณะนี้มีประชาชนร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 200,000 คนทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติไว้ และร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยให้มากขึ้น 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ โดยสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่กรมป่าไม้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  ต่างจังหวัด ติดต่อขอรับได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 02-561-4292-3 ต่อ 5551 ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้.ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ