ปรบมือรัวๆๆ...ชุมชนตัวอย่าง!! เด็กนร.โรงเรียนบางอำพันธ์ฯ ถึงกับยิ้มไม่หุบ เมื่อนายกอบต.+กำนัน+ผญบ.มอบที่ดินเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ใช้ประโยชน์ ?

ปรบมือรัวๆๆ...ชุมชนตัวอย่าง!! เด็กนร.โรงเรียนบางอำพันธ์ฯ ถึงกับยิ้มไม่หุบ เมื่อนายกอบต.+กำนัน+ผญบ.มอบที่ดินเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ใช้ประโยชน์ ?

Publish 2017-07-04 16:25:39

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเมื่อ ชาวตำบลบ้านตาล 3 หมู่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. บ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อลูกหลานในชุมชนในอนาคตร่วมกันประชุมระดับผู้นำชุมชนและประชุมชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 หมู่ 8 และหมู่ 12 บ้านตาล ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ทำประชาคม เห็นชอบยกที่ดินสาธารณะประโยชน์ร่วมกันให้ทางโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 

 ทั้งนี้ เพื่อจัดทำสนามฟุตบอลสำหรับนักกีฬาและประโยชน์อื่นๆ ต่อโรงเรียนประมาณ 10ไร่ เศษ โดยที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินสาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกับมีที่ดินทั้งแปลงประมาณ 800 ไร่ 2 งาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของบึงบางอำพันธ์ เป็นบึงที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรมายาวนาน และเป็นแหล่งน้ำประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยขอม ปัจจุบันมีโบราณสถานตั้งอยู่ใกล้ๆ บึง 

 

 

 


 


โดย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก นายสุนทร อุเทนสุต  นายกอบต.บ้านตาล  นายสมชาย พึ่งทอง กำนันตำบลบ้านตาล และผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดี ซึ่งแนวโน้มในอนาคตโรงเรียนจะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับเขตโรงงานรอบๆ เหมืองแร่โปแตสอาเซียน ซึ่งจะมีบุตรหลานของแรงงานอพยพตามมา ที่ดินดังกล่าวที่ชุมชนมอบให้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : ประยูร มังกร 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน